Професорсько-викладацький склад кафедри

ГУДИМА АРСЕН АРСЕНОВИЧ

Посада – завідувач

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

Е-mail - gudyma@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=Wfi94KUAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3
https://ua.linkedin.com/in/арсен-гудима-11b285133
orcid.org/0000-0002-1282-2728
https://www.researchgate.net/profile/Arsen_Hudyma/reputation

ГАРАСИМІВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - harasymiv_im@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eat6wdAAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/ihor-harasymiv-845253133
https://orcid.org/my-orcid
https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Harasymiv

СВАН ОЛЬГА БОРИСІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - svan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IgrtxI4AAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/olga-svan-olga-99b2b1113
 http://orcid.org/0000-0001-6655-5349
 http://www.researcherid.com/rid/Q-9684-2016

ЛОТОЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - lototskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Njj0-d4AAAAJ&hl=en&authuser=1
https://ua.linkedin.com/in/віктор-лотоцький-9b4685131
orcid.org/0000-0002-8920-6827
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Lototskyy

ЦИМБАЛЮК ГАЛИНА ЮРІЇВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - tsymbaliuk_gy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Njj0-d4AAAAJ&hl=en&authuser=1
https://ua.linkedin.com/in/віктор-лотоцький-9b4685131
orcid.org/0000-0002-8920-6827
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Lototskyy

ПРОХОРЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

Посада - асистент

E-mail - prokhorenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Njj0-d4AAAAJ&hl=en&authuser=1
https://ua.linkedin.com/in/віктор-лотоцький-9b4685131
orcid.org/0000-0002-8920-6827
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Lototskyy

ЦИЦЮРА РОМАН ІВАНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - ciciura@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=5SsrlFQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F5Qh0blnTR6d5vJmGVOmlovIc_JocLCqfC7g6sWXPl0JndzXqq_Il_esYZY6lD6QYX8zKBIf09dKPCKc4Mg242Y_v7bnZ48x9cY2AxI1VtQ3xnW0TUAp6oGKNpz5cSPiYGD67zP
https://ua.linkedin.com/in/myroslav-boychak-4615a5133
orcid.org/0000-0002-1685-4620
https://www.researchgate.net/profile/Myroslav_Boychak

ШАЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - viktor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfwPr3wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MsyAEJpqHnaRWiT2ca7EXzC7IY_N3YwWZWP3q8l0KF3zFrusRPA2Dc3-exfsXJNauybzrBffVi_HeWLLfvCciRM1rZfiTUnEllKNwFijMR60I4QpE8y0jsdauXXy8dbZOgol3
https://ua.linkedin.com/in/viktor-shatsky-5525a4133
orcid.org/0000-0001-6439-9733
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Shatsky

ПЕРЕВІЗНИК БОГДАНА ОРЕСТІВНА

Посада - асистент

E-mail - pereviznyk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfwPr3wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MsyAEJpqHnaRWiT2ca7EXzC7IY_N3YwWZWP3q8l0KF3zFrusRPA2Dc3-exfsXJNauybzrBffVi_HeWLLfvCciRM1rZfiTUnEllKNwFijMR60I4QpE8y0jsdauXXy8dbZOgol3
https://ua.linkedin.com/in/viktor-shatsky-5525a4133
orcid.org/0000-0001-6439-9733
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Shatsky

ДЖАВАДОВА НАРГІЗ АСІФ-КИЗИ

Посада - асистент

E-mail - dzhavadova@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=slV5uzsAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/yuriy-balaban-5795a7133
orcid.org/0000-0002-3779-1091
https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Balaban

ДЕНИСЮК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Посада - асистент

E-mail - denysiuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&btnA=1&user=DfxXQngAAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/mykola-yarochenko-0425a7133
orcid.org/0000-0003-3085-7083
https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Yarochenko

ЧЕРВАТЮК АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА

Посада - асистент

E-mail - chervatiuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&btnA=1&user=DfxXQngAAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/mykola-yarochenko-0425a7133
orcid.org/0000-0003-3085-7083
https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Yarochenko

СЛЮСАРЕНКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Посада - начальник відділення, експлуатації та збережеення, обслуговування і

ремонту озброєння та військової техніки

E-mail - slyusarenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

МИШАК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Посада - лаборант

E-mail - myshak@tdmu.edu.ua

ІЛАЩУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

Посада - старший лаборант

E-mail - ilaschuk@tdmu.edu.ua