ЛОТОЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада - Завідувач кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент 

E-mail - lototskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Njj0-d4AAAAJ&hl=en&authuser=1
https://ua.linkedin.com/in/віктор-лотоцький-9b4685131
orcid.org/0000-0002-8920-6827
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Lototskyy

ГАРАСИМІВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - harasymiv_im@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eat6wdAAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/ihor-harasymiv-845253133
https://orcid.org/my-orcid
https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Harasymiv

СВАН ОЛЬГА БОРИСІВНА

Посада - доцент 

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - svan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IgrtxI4AAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/olga-svan-olga-99b2b1113
 http://orcid.org/0000-0001-6655-5349
 http://www.researcherid.com/rid/Q-9684-2016

ЦИЦЮРА РОМАН ІВАНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - ciciura@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=5SsrlFQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F5Qh0blnTR6d5vJmGVOmlovIc_JocLCqfC7g6sWXPl0JndzXqq_Il_esYZY6lD6QYX8zKBIf09dKPCKc4Mg242Y_v7bnZ48x9cY2AxI1VtQ3xnW0TUAp6oGKNpz5cSPiYGD67zP
https://ua.linkedin.com/in/myroslav-boychak-4615a5133
orcid.org/0000-0002-1685-4620
https://www.researchgate.net/profile/Myroslav_Boychak

ШАЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - viktor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfwPr3wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MsyAEJpqHnaRWiT2ca7EXzC7IY_N3YwWZWP3q8l0KF3zFrusRPA2Dc3-exfsXJNauybzrBffVi_HeWLLfvCciRM1rZfiTUnEllKNwFijMR60I4QpE8y0jsdauXXy8dbZOgol3
https://ua.linkedin.com/in/viktor-shatsky-5525a4133
orcid.org/0000-0001-6439-9733
https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Shatsky

Пилипко Іван Васильович

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - pylypko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfwPr3wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MsyAEJpqHnaRWiT2ca7EXzC7IY_N3YwWZWP3q8l0KF3zFrusRPA2Dc3-exfsXJNauybzrBffVi_HeWLLfvCciRM1rZfiTUnEllKNwFijMR60I4QpE8y0jsdauXXy8dbZOgol3
https://ua.linkedin.com/in/viktor-shatsky-5525a4133
orcid.org/0000-0001-6439-9733

ЛІСОВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Посада - асистент

E-mail - lisovskyi@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

ГАВЛІЧ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Посада - асистент

E-mail -havlich@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfwPr3wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MsyAEJpqHnaRWiT2ca7EXzC7IY_N3YwWZWP3q8l0KF3zFrusRPA2Dc3-exfsXJNauybzrBffVi_HeWLLfvCciRM1rZfiTUnEllKNwFijMR60I4QpE8y0jsdauXXy8dbZOgol3
https://ua.linkedin.com/in/viktor-shatsky-5525a4133
orcid.org/0000-0001-6439-9733

МАРТИНЧУК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

Посада - асистент

E-mail -scrynycom@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfwPr3wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6MsyAEJpqHnaRWiT2ca7EXzC7IY_N3YwWZWP3q8l0KF3zFrusRPA2Dc3-exfsXJNauybzrBffVi_HeWLLfvCciRM1rZfiTUnEllKNwFijMR60I4QpE8y0jsdauXXy8dbZOgol3
https://ua.linkedin.com/in/viktor-shatsky-5525a4133
orcid.org/0000-0001-6439-9733

 СЛЮСАРЕНКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Посада - начальник відділення, експлуатації та збережеення, обслуговування і 

 ремонту озброєння та військової техніки 

E-mail - slyusarenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

МИШАК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Посада - лаборант

E-mail - myshak@tdmu.edu.ua

ІЛАЩУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

Посада - старший лаборант

E-mail - ilaschuk@tdmu.edu.ua