Підручники, видані викладачами кафедри:

  • Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій / [За ред. д-ра мед. наук, проф. В.Я.Білого]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 324 с.
  • Військова токсикологія, радіологія та медичний захист / [За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 362 с.
  • Загальновійськова підготовка / [О. Г. Корнієнко, Я. Т. Андрейко, О. В. Слободянюк, М. Б. Ярошенко].- Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 537 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Екстремальна і військова фармація /[Трохимчук В.В, Сирота П.С., Гринчук І.Г, Лотоцький В.В].- Тернопіль. Укрмедкнига, 2003. – 332 с.
  • Військова топографія / [М. Б. Ярошенко, І. М. Герасимів, В. В. Лотоцький].- Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 80 с.
  • Загальна тактика /[ О. Г. Корнієнко, О. В. Слободянюк, І. М. Герасимів, М. Б. Ярошенко].- Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 152 с.