Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Екстрена та невідкладна медична допомога. У VI т. Т.IV. Клінічні маршрути (протоколи) пацієнта під час надання екстреної медичної допомоги на до госпітальному етапі: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Крилюк В. О. та ін. – Київ: Ожива. – 2020. – 300 с.

 • Захист Вітчизни. Профільний рівень : підручник для 11 класів закладів загальної середньої освіти. / М. М. Фука, І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, Ю. П. Щирба, А. А. Гудима. – Тернопіль : Астон, 2019. – 328 с.

 • Захист Вітчизни. Рівень стандарту : підручник для 11 класів закладів загальної середньої освіти. / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. – Тернопіль : Астон, 2019. – 256 с.

 • Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підручник для 11 класів закладів загальної середньої освіти. / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука. – Тернопіль : Астон, 2019. – 240 с.

 • Екстрена та невідкладна медична допомога. Том ІІ: допомога дітям на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах: національний підручник / В.О. Крилюк, С.О. Гурʼєв, А.А. Гудима, Г.В. Загорій, Н.І. Іскра та ін. – К: Ожива, 2018. – 680 с.

 • Перша допомога. (алгоритми та маніпуляції): методичний посібник / В.О. Крилюк, В.Ю. Кузьмін, І.В. Кузьмінський, Г.Ю. Цимбалюк, М.А. Максименко – Київ, ТОВ «ОЖИВА», 2017. – 120 с.

 • Перша допомога. Серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції) / В.О. Крилюк, В.Ю. Кузьмін, І.В. Кузьмінський. М.А. Максименко, Г.Ю. Цимбалюк, І.Я. Губенко, О.В. Федосеєва. – Київ, ТОВ «ОЖИВА», 2017. – 73 с.

 • Перша допомога. Травма (алгоритми та маніпуляції) / В.О. Крилюк, В.Ю. Кузьмін, І.В. Кузьмінський. М.А. Максименко, Г.Ю. Цимбалюк, І.Я. Губенко, О.В. Федосеєва. – Київ, ТОВ «ОЖИВА», 2017. – 84 с.

 • Екстрена та невідкладна медична допомога. Том І: допомога травмованим на догоспітальному етапі: національний підручник / В.О. Крилюк, С.О. Гурʼєв, Г.В. Загорій, А.А. Гудима Н.І. Іскра та ін. – К: Ожива, 2017. – 504 с.

 • Екстренна та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 448 с.

 • Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі: навчальний посібник / [В.О. Крилюк, С.О. Гур’єв, А.А. Гудима, Н.І. Іскра та ін.] – Київ. – 2016 – 400 с.

 • Стандарт підготовки І-СТ-3: Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини (видання 2). К: «МП Леся», 2015. – 148 с.

 • Захист Вітчизни: Підр. для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат «Основи медичних знань») / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Герасимів, М. М. Фука. – Тернопіль : Астон, 2011. – 280 с.

 • Захист Вітчизни: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту. – Тернопіль: видавництво «Астон», 2010. – 352 с.

 • Перша медична допомога / Гудима А.А., Герасимів І.М. – Тернопіль : Центр оперативної поліграфії, 2005. – 53 с.

 • Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій / [За ред. д-ра мед. наук, проф. В.Я.Білого]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 324 с.

 • Військова токсикологія, радіологія та медичний захист / [За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 362 с.

 • Загальновійськова підготовка / [О. Г. Корнієнко, Я. Т. Андрейко, О. В. Слободянюк, М. Б. Ярошенко].- Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 537 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Принципи та технологія домедичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій: методичні рекомендації / С.О. Гур’єв, А.А. Гудима, В.О. Крилюк, М.Д. Близнюк, Н.В. Гуселетова, М.А. Максименко. – Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2014. – 40 с.

 • Домедична допомога (алгоритми, маніпуляції): Методичний посібник /В.О. Крилюк, В.Д. Юрченко, А А. Гудима [та ін.]. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2014. – 84 с.

 • Екстрена медична допомога. Догоспітальни й етап – алгоритми, маніпуляції (базовий рівень): навчальний посібник / Г.Г. Рощін, А.А. Гудима, В.Ю. Кузьмін [та ін.] . – К.: ЧП «Поліграфіст», 2012. – 84 с.

 • Екстремальна і військова фармація /[Трохимчук В.В, Сирота П.С., Гринчук І.Г, Лотоцький В.В].- Тернопіль. Укрмедкнига, 2003. – 332 с.

 • Військова топографія / [М. Б. Ярошенко, І. М. Герасимів, В. В. Лотоцький].- Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського.-Тернопіль: Укрмедкнига,1999.- 80с.

 • Загальна тактика /[ О. Г. Корнієнко, О. В. Слободянюк, І. М. Герасимів, М. Б. Ярошенко].- Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 152 с.