Набір слухачів на навчання на військову підготовку

за програмою підготовки офіцерів запасу

Військову справу студенти вивчають, як правило, на 3-му та 5-му курсах. По закінченні курсів слухачі проходять стажування у військах, складають державну атестацію. Матеріали для присвоєння військового звання направляються до Міністерства оборони України за умови наявності по закінченні навчання на кафедрі медицини катастроф та військової медицина при отриманні диплома бакалавра (спеціаліста, магістра).

Для зарахування на курси з підготовки за програмою офіцерів запасу за конкурсом необхідно:

 • для чоловіків мати приписне свідоцтво з зазначеною придатністю до військової служби;

 • обов’язково пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) у військкоматі1);

 • надати заяву (для студентів ТНМУ заяву на ім'я декану свого факультету, для громадян України з дипломом ВНМЗ на ім'я ректора ТНМУ);

 • скласти вступні іспити з фізичного виховання (нормативи фізичної підготовки дівчат та хлопців, теоретичне та практичне тестування з допризовної підготовки, пройти професійно-психологічний відбір.

Організаційні заходи щодо прийому проводяться, як правило, на 2-му курсі навчання в університеті.

Примітка:

1) для проходження ВЛК при собі мати:

 • направлення на ВЛК;

 • бланк довідки ВЛК (формат А4);

 • бланк картки медичного огляду з фотокарткою (формат А4 з оборотом);

 • результати клінічного анализу крові;

 • результати клінічного анализу сечі;

 • аналіз крові на РМП;

 • флюорографію (строк дії 12 місяців);

 • кардіограму;

 • паспорт громадянина України;

 • приписне свідоцтво (для чоловіків та жінок хто його має);

 • довідку від гінеколога (для жінок).