Починаючи із 2007 року кафедра продовжила науковий пошук в галузі дослідження патогенних механізмів тяжкої травми. Із 2007 року кафедра отримала державне цільове фінансування на виконання теми “Патогенний вплив політравми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції” (науковий керівник проф. А.А. Гудима). Основним здобутком цієї роботи стало створення моделей політравми, одна з яких була включена у реєстр нововведень 2010 року, визначення прогностичних критеріїв загибелі травмованих тварин на основі даних інтегральної реограми, доведення системного впливу ксенодермотрансплантатів в умовах тяжкої травми, яка супроводжується механічним і термічним (обмороження, опік) ураженням шкіри. За результатами НДР опубліковано 30 журнальних статей, 24 тез в періодичних наукових виданнях, отримано 3 патенти, зроблено понад 20 впроваджень у навчальний процес та діяльність науково-дослідних лабораторій університету на вищих медичних навчальних закладів України.

Проведення дослідження патогенних механізмів тяжкої травми (2016 рік)

Одночасно у 2007 році в НІІ запланована комплексна ініціативна тема, яка об’єднала кафедри патологічної фізіології, екстреної медичної допомоги та медичної інформатики: “Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та її корекція” (науковий керівник проф. А.А. Гудима). В результаті її виконання було з’ясовано вплив гонадектомії та гормонозамісної терапії в умовах пошкодженого адреналіном серця самок щурів, стан системи оксиду азоту в щурів різної статі, біохімічні зміни в організмі тварин з гострим тетрахлорметановим гепатитом, корегованим ентеральною оксигенацією, встановлено ефективність перитонеального діалізу та безперервної кисневої оксигенації в лікуванні експериментального панкреонекрозу, вирішення ряду питань інформатизації навчального процесу, виробництва та аналізу біологічних сигналів. За результатами виконання теми опубліковано понад 40 статей у фахових виданнях, понад 50 тез у матеріалах наукових форумів, отримано 5 патентів, виконано понад 50 впроваджень у навчальну та наукову діяльність.

Проведення дослідження впливу гонадектомії та гормонозамісної терапії в умовах пошкодженого адреналіном серця самок щурів професером А.А.Гудимою (2016 рік)

Починаючи з 2010 року кафедра знову отримала державне цільове фінансування на виконання теми “Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми” (науковий керівник проф. А.А. Гудима). Одночасно було заплановано комплексну ініціативну тему ННІ “Медичні закономірності та інформаційні моделі перебігу патологічних процесів при різних функціональних умовах та їх корекція”, що дозволило багатьом молодим науковцям започаткувати і успішно виконувати кандидатські та докторські дисертації.

Протягом останніх п’яти років на кафедрі впроваджено очну і заочну аспірантуру. У жовтні 2008 року успішно захистила кандидатську дисертацію очний аспірант Сван О.Б. на тему “Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його корекція” (науковий керівник проф. А.А. Гудима). У червні 2009 року захистив кандидатську дисертацію асистент кафедри В.В. Підгірний на тему “Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корекція” (науковий керівник – проф. А.А. Гудима). У лютому 2010 року захистила кандидатську дисертацію заочний аспірант Секела Т.Я. на тему “Патогенетичні особливості перебігу тяжкої травми в поєднанні з механічним пошкодженням шкіри та при застосуванні ксенодермопластики” (науковий керівник – проф. А.А. Гудима). У березні 2011 року успішно захистив кандидатську дисертацію старший викладач кафедри, підполковник м/сл. В.В. Лотоцький на тему “Механізми порушень печінки при вживанні водно-сольових розчинів з різним складом іонів натрію і калію” (науковий керівник проф. І.Р. Мисула). У січні 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію здобувач кафедри О.Я. З’ятковська на тему “Роль попереднього психоемоційного стресу в патогенезі порушень морфо-функціонального стану печінки в умовах комбінованої травми” (науковий керівник проф. А.А. Гудима). У лютому 2012 року пройшов захист кандидатської дисертації асистент кафедри Р.М. Ляхович на тему “Патогенетичне обґрунтування тривалої внутрішлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту” (науковий керівник – проф. В.В. Гнатів).

На сьогодні кафедра налічує 10 здобувачів наукового ступеня кандидата наук, 2 заочних аспірантів та 2 здобувачів наукового ступеня доктора наук.