В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформлені у виглядi «Методичних рекомендацiй викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

З переходом на новий план викладання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу колектив кафедри створив «Методичні вказівки з домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях » для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів. З впровадженням системи «MOODLE» викладачами нашої кафедри створено близько 300 тестових запитань, включаючи ситуаційні задачі, до кожної теми, які постійно поновлюються і коригуються.

На практичних заняттях з військової топографії (2018 рік)

На практичних заняттях з токсикології (2018 рік)

Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. На кафедрі навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисципліни ведеться українською та англійською мовами.

Для студентiв медичного та медсестринського факультетiв пiдготовленi до друку пiдручники та посiбники, вийшов лазерний навчальний компакт-диск. На кафедрі оформлені 6 аудиторних кімнат з навчальних розділів, в яких мають можливість займатись 10 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені відеосистемами та навчальними приладами.

Відпрацювання студентами IІ курсу навичок транспортування хворого (2018 рік)

Практичне заняття із використанням симуляційного програмного забезпечення (2018 рік)

У розпорядженні кафедри є також комп’ютерний клас та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької, лаборантська).

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних занять.

У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

Асистент В.В.Лотоцький проводить практичне заняття з студентами 6 курсу медичного факультету з дисципліни "Військова токсикологія, радіологія та медичний захист", які виявили навчатись на військовій підготовці за програмою підготовки офіцерів запасу (2019 рік)

У 2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять та лекцій для студентів університету проводиться в режимі онлайн. Саме у це період активно використовуються такі інструменти для дистанційної роботи як gmail, Moodle, Microsoft Teams. Кожен інструмент грає важливу роль, а саме gmail використовується для масових розсилок та інформувань. Moodle для доступу до матеріалів практичних занять та проходжень тестувань; а Microsoft Teams - для онлайн спілкування та роботи із студентами на практичних заняттях та проведення лекційних трансляцій.

Асистент Н.В. Пасяка проводить практичне заняття онлайн використовуючи систему Microsoft Teams (2020 рік)

Доцент О.Б.Сван проводить практичне заняття онлайн використовуючи систему Microsoft Teams (2020 рік)

Участь доцента О.Б. Сван та отримання сертифікатів про завершення курсів та тренінгу з підвищення педагогічної кваліфікації (2021 рік)

Теоретична частина Державної атестації у майбутніх парамедиків - перших в Україні (2021 рік)

Практична частина Державної атестації перших парамедиків України. (2021 рік)

Практичні заняття групи ММ-215 з дисципліни "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях" на базі Симуляційного центру (2022 рік)

Практичні заняття груп ММ-216 та ММ-219 з дисципліни "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях" на базі Симуляційного центру (2022 рік)

Цими днями викладач нашого університету, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Віктор Шацький провів чергове триденне навчання з основ тактичної медицини для наших захисників.

Раді, що можемо поділитись знаннями з тими, хто за кілька днів повернеться на передову боронити нашу країну.

Дуже приємно проводити навчання для захисників, котрі вже встигли побувати у нещадному пеклі війни та повернулись додому на короткотривалий відпочинок, адже такі бійці точно знають, які саме знання та уміння допоможуть врятувати своє життя та життя побратима на полі бою, ставлять уточнюючі запитання, ретельніше відпрацьовують навички.

Триденне навчання з основ тактичної медицини для наших захисників (2022 рік)