Навчально-методична робота


В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига,2006).

З переходом на новий план викладання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу колектив кафедри створив «Методичні вказівки з домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях » для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів. З впровадженням системи «MOODLE» викладачами нашої кафедри створено близько 300 тестових запитань, включаючи ситуаційні задачі, до кожної теми, які постійно поновлюються і коригуються/

Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. На кафедрі навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисципліни ведеться українською та англійською мовами.

Для студентiв медичного та медсестринського факультетiв пiдготовленi до друку пiдручники та посiбники, вийшов лазерний навчальний компакт-диск. На кафедрі оформлені 6 аудиторних кімнат з навчальних розділів, в яких мають можливість займатись 10 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені відеосистемами та навчальними приладами.

У розпорядженні кафедри є також комп’ютерний клас та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької, лаборантська).

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних занять.

На практичних заняттях з військової топографії (2018 рік)

На практичних заняттях з токсикології (2018 рік)

У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

Відпрацювання студентами IІ курсу навичок транспортування хворого (2018 рік)

Практичне заняття із використанням симуляційного програмного забезпечення (2018 рік)