Навчальна робота

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини вивчають :

Медичний факультет:

"Лікувальна справа - 2 курс"

- Назва предмету

Домедична допомога в екстремальних умовах .

-

"Лікувальна справа - 4 курс"

- Назва предмету

Основи організації населення і військ .

Стоматологічний факультет:

"Стоматологія - 2 курс"

- Назва предмету

Медицина надзвичайних ситуацій

"Стоматологія - 3 курс"

- Назва предмету

Медицина надзвичайних ситуацій

"Стоматологія - 5 курс"

-Назва предмет

Цивільний захист

Фармацевтичний факультет:

"Фармація - 3 курс"

-Назва предмету

Екстремальна медицина

"Фармація - 4 курс"

-Назва предмету

Цивільний захист

Навчально-методична робота

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини проводяться заняття та читаються лекції для студентів медичного (за спеціальністю “Лікувальна справа”), фармацевтичного (за спеціальностями “Фармація”) та стоматологічного (за спеціальністю “Стоматологія”) факультетів, а також для студентів заочної форми навчання (за спеціальністю “Фармація”).

Викладачі кафедри викладають студентам наступні навчальні дисциплiни:

  • Домедичну допомогу в екстремальних умовах
  • Основи організації медичного забезпечення населення і військ
  • Екстремальну медицину
  • Цивільний захист.

Викладання на кафедрі здійснюється трьома мовами – українською та англійською.