Кафедра військово-медичної підготовки була створена в серпні 1957 р. На посаду старшого викладача кафедри і тимчасово виконуючого обов’язки завідувача кафедри призначається підполковник П. Тельпов, який виконував їх менше року. 15.07.1958 р. на посаду начальника кафедри військово-медичної підготовки призначається полковник медичної служби К. Горощеня, бойовий офіцер, учасник бойових дій в роки Другої світової війни.

Начальник кафедри військово-медичної підготовки полковник медичної служби К. Горощеня (1958 рік)

Кафедра комплектується такими офіцерами: на посаду начальника навчальної частини призначається підполковник м/сл О. Дубонос, на посади викладачів підполковник С. Кабанов, майор м/сл П. Жарновський і капітан м/сл М.Нікіфоров. За три роки існування кафедри особовий склад у максимально короткий строк створив навчально-матеріальну базу. З числа студентів І і ІІ курсів офіцери-викладачі формують спеціальні загони розшуку і виносу постраждалих. В червні-липні 1960 р. проводять перший навчальний збір у військах зі студентами 5 курсу на базі військової частини м. Ізяслав Хмельницької області. 28.02.1961 р. наказом ректора кафедра військово-медичної підготовки ліквідовується.

З 01.02.1968 р. на підставі Положення про військову підготовку студентів відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР, Наказів МО СРСР, Міністра вищої і середньої спеціальної освіти знову організовується військова кафедра. Начальником кафедри інституту призначається полковник м/сл М. Комаров, 1920 р. народження.

Начальник кафедри інституту полковник м/сл М. Комаров (1968 рік)

З 1942 р. до закінчення війни працював на посадах молодшого лікаря, старшого лікаря полку, старшого лікаря бригади. На посади викладачів призначаються підполковник В. Миронов, полковник запасу О. Костін, полковник запасу М. Расколій, майор м/сл Ф. Гаврилюк, майор м/сл Ю. Пьяних, старший лейтенант Ю. Антошин. На посаду начальника навчальної частин кафедри призначається підполковник м/сл О. Ірисов. Кафедра розташовується на четвертому поверсі адміністративного корпусу. В підвалі корпусу проводяться заняття з курсу радіаційного і санітарно-хімічного захисту, розгорнутий фрагмент медико-санітарного батальйону. Крім цього, в районі с. Дубки за 15 км від міста, на березі річки в лісі розгортався медичний пункт полку для демонстрації його роботи всім студентам, які навчались на кафедрі. З 1971 р. кафедра проводить навчальні збори на базі військової частини м.Славута Хмельницької області.

05.06.1971 р. звільняється в запас начальник навчальної частини кафедри підполковник м/сл О. Ірисов. На цю посаду призначають полковника м/сл В. Гуторова. Після звільнення з рядів Збройних Сил полковника м/сл М.Комарова на посаду начальника військової кафедри призначається полковник м/сл В. Непомнящий, 1924 р. народження, офіцер-фронтовик. Закінчив Одеський медичний інститут в 1951 р., потім військовий медичний факультет при Харківському медичному інституті в 1953 р., а згодом Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова (1965 р.). Служив на посадах офіцерського складу від начальника медичного пункту полку до начальника м/сл дивізії.

Після звільнення деяких офіцерів в запас на посади викладачів призначаються: підполковник В. Штепа, підполковники м/сл Л. Надкевич, капітан м/сл Ю. Пилипенко. У 1978 р. полковник м/сл В. Непомнящий звільняється в запас. Начальником військової кафедри призначається полковник м/сл Б. Бабич, 1931 р. народження. Закінчив Харківський медичний інститут в 1956 р., згодом Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова (1969 р.). Служив на посадах від начальника м/сл полку до начальника м/сл армії.

Викладачі кафедри (зліва направо): підполковник В. Штепа, підполковник м/сл Л. Надкевич, капітан м/сл Ю. Пилипенко, полковник м/сл В. Непомнящий, підполковник м/сл К. Пашко, полковник м/сл Б. Бабич (1971 рік)

На посади викладачів призначаються майор м/сл А. Жуков, підполковник м/сл запасу С. Хмелюк, підполковник Д.Кравченко, майор м/сл В. Репченко, капітан м/сл М. Дураков. В цей час кафедра розміщувалась на другому поверсі навчального корпусу № 1. Офіцери займались нарощуванням навчально-матеріальної бази, а також науковою роботою. Всі навчальні кімнати оснащені стендами. Розроблені електрифіковані стенди: «Наступ полку», «Оборона полку», а в двох кімнатах були встановлені кіноапарати, які використовувались для демонстрації фільмів. Підполковник м/с, канд. мед. наук Ю. Піліпенко заснував лабораторію (1980-85 рр.), в якій була створена єдина в Тернополі експериментальна барокамера, і згуртував навколо себе молодіжний колектив науковців, офіцерів-викладачів, а також студентів-гуртківців. До 1985 р. колектив кафедри опублікував більше 20 наукових статей і тез, зареєстрував 2 винаходи, 10 раціоналізаторських пропозицій. Було зроблено понад 15 доповідей на республіканських і міжнародних наукових конференціях.

У 1980 р. начальник навчальної частини кафедри полковник м/сл В. Гуторов звільняється із Збройних Сил. З 23.04.1980 р. по 1984 р. посаду займає підполковник м/сл Ф. Чикановський. На посаду старшого викладача загальновійськових дисциплін призначається підполковник М. Ярошенко, 1946 р. народження, учасник бойових дій в Афганістані.

Старший викладач загальновійськових дисциплін полковник М. Ярошенко (1984 рік)

В 1985 р. на посаду начальника навчальної частини призначається підполковник м/сл К. Пашко. Ремонтуються всі підвальні приміщення в навчальному корпусі № 1 і пристосовуються під функціональні підрозділи медичного пункту полку.

Після звільнення в запас полковника м/сл Б. Бабича на посаду начальника кафедри наказом ректора інституту від 11.10.1986 р. призначається підполковник м/сл В. Сокотнюк, 1942 р. народження, який закінчив Тернопільський медичний інститут в 1965 р. і проходив службу на посадах від молодшого лікаря полку до начальника навчальної частини 74 інтернатури медичного складу Прикарпатського військового округу. Серед його уподобань була різьба по дереву. На початку 90-х у Тернополі відбулася персональна виставка робіт. Улюбленими персонажами, відтвореними в дереві, стали герої пісень В. Висоцького. На кафедру приходять нові викладачі: підполковник м/сл В. Крячков, підполковник м/сл В. Сотула, підполковник м/сл М. Грищенко, підполковник м/сл запасу М. Васильків, підполковник м/сл О. Фартушний, майор м/сл С. Довбаш. Велику роботу проводить старший викладач підполковник м/сл В. Сотула, який мав талант художника і досвід начальника м/сл дивізії. В одній із навчальних кімнат з його участю обладнується макет місцевості з тактичною обстановкою для проведення групових вправ.

Начальник навчальної частини підполковник м/сл К. Пашко (1985 рік)

Полковник м/сл В. Сокотнюк у липні 1992 р. звільняється у відставку і на посаду начальника кафедри наказом ректора інституту від 1.12.1992 р. призначається полковник м/сл К. Пашко, 1945 р. народження, який закінчив 4 курси Харківського медичного інституту в 1966 р. та військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті в 1968 р., а також факультет керівного складу м/сл військово-медичної академії імені С.М. Кірова в 1978 р. Служив у військах на посадах від начальника м/сл окремої військової частини до начальника м/сл дивізії.

У зв’язку з реформуванням військової освіти, 31.08.1993 р. на підставі Постанови кабінету Міністрів України, наказу Міністерства освіти та Директиви МО України військова кафедра розформовується.

17 квітня 1997 р. на підставі спільного наказу МОЗ і МО України, від 18.01.1996 р. № 215/202 розпорядження начальника Головного Військово-медичного управління, Генерального штабу Збройних Сил України в ТДМП ім. І.Я.Горбачевського створюється кафедра екстремальної і військової медицини. На посаду старшого викладача-начальника предметно-методичної групи кафедри, а в подальшому начальника навчальної частини – заступника завідувача кафедри з навчальної роботи призначається підполковник м/сл І. Гарасимів. На посади викладачів призначаються кадрові офіцери: майор м/сл В. Лотоцький, підполковник м/сл Ю. Балабан, офіцери запасу: підполковник М. Ярошенко, підполковник м/сл запасу Ю. Ємельяненко, доцент В. Дем’яненко.

Кафедра екстремальної і військової медицини (зліва-направо): підполковник м/сл В. Лотоцький, підполковник м/сл К. Пашко, підполковник м/сл І. Гарасимів , підполковник м/сл Ю. Балабан (1997 рік)

Кафедра тимчасово розміщується в приміщеннях колишньої військової кафедри, згодом переводиться в капітально відремонтований і перепланований навчальний корпус №3. Оснащення колишньої військової кафедри не збереглося і знову починається робота над створенням навчальної матеріальної бази. З вересня 1997 р. починається навчальний процес зі студентами. Створюються і затверджуються робочі навчальні програми з дисциплін, які викладаються. На посаду завідувача кафедри екстремальної і військової медицини 27.09.1998 р. призначається доктор медичних наук І. Мисула 1958 р. народження, який закінчив ТДМІ в 1981 р. Навчався в аспірантурі при кафедрі патологічної фізіології ТДМІ з 1981 р. по 1984 р. Захистив у 1984 р. кандидатську дисертацію, а в 1996 р. докторську. З 1984 по 1998 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри патологічної фізіології ТДМА. У 1998 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри екстремальної і військової медицини. В цьому ж році наказом ректора академії він призначається на посаду проректора академії з навчальної роботи.

Завідувач кафедри екстремальної і військової медицини доктор медичних наук І. Мисула (1998 рік)

Викладачі кафедри продовжують роботу над створенням навчально-матеріальної бази кафедри. Готуються схеми, таблиці, стенди. Кафедра забезпечується оргтехнікою. У зв’язку з відсутністю навчальної літератури викладачі кафедри створюють підручники і посібники, які видаються у видавництві «Укрмедкнига». Спільно з викладачами Української військово-медичної академії (УВМА) вийшли з друку такі підручники «Загальновійськова підготовка», «Токсикологія, радіологія і медичний захист», «Організація забезпечення медичним майном», «Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій», «Екстремальна і військова фармація». Всі вони володіють грифом Центрального методичного кабінету МОЗ України. Авторами і співавторами цих видань стали співробітники кафедри Ю. Балабан, І. Герасимів, А.Гудима, В. Дем’яненко, В. Лотоцький, І. Мисула, К. Пашко, М. Ярошенко. Були оснащені п’ять спеціалізованих навчальних кімнат з «Загальновійськової підготовки», «Організації медичного забезпечення», «Токсикології. радіології та медичного захисту», «Першої та долікарської медичної допомоги», «Безпеки життєдіяльності».

Проведення занятті в спеціалізованій навчальній кімнаті з «Організації медичного забезпечення» (1999 рік)

З 2000 року почалося викладання для студентів-іноземців англійською мовою викладачами, які закінчили курси підготовки.

2001-2002 навчальний рік кафедра розпочала під керівництвом нового завідувача А. Гудими, 1964 р. народження. Закінчив ТДМІ у 1987 році. З 1987 по 1990 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі нормальної фізіології ТДМІ. У 1990р. захистив кандидатську дисертацію. З 1990 по 1995 рр. працював асистентом, а далі старшим викладачем кафедри нормальної фізіології. З 1995 по 1998 рр. – старший науковий співробітник ЦНДЛ ТДМА І.Я. Гобачевського. З 1998 по 2001 рр. завідував кафедрою медичної інформатики з курсом фізики і спеціального обладнання. В червні 2001 р. захистив докторську дисертацію. Головний напрямок діяльності кафедри був сконцентрований практичній зорієнтованості навчального процесу.

У 2003 р. кафедра екстремальної і військової медицини на основі спільного Наказу МО України, МОН України, МОЗ України отримує нове найменування кафедра медицини катастроф та військової медицини.

З метою поглиблення практичних навичок з військових і військово-медичних дисциплін протягом весни-літа 2003р. в академії за погодженням з фахівцями УВМА створено навчально-тренувальний центр підготовки офіцерів м/сл запасу для проведення занять і навчальних зборів зі студентами, розташований на території навчально-оздоровчого комплексу медуніверситету “Червона калина”. Центр був презентований під час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи підготовки офіцерів м/сл запасу для Збройних Сил України», яка відбулася 24-25.05.2004 р.

Проведенні занять і навчальних зборів зі студентами на навчально-тренувальному центрі підготовки офіцерів м/сл запасу, розташованого на території навчально-оздоровчого комплексу медуніверситету “Червона калина” (2004 рік)

З цього часу всі навчальні збори студентів, а також окремі практичні заняття відбуваються на території Навчально-тренувального центру. Центр поповнився автоперев’язочною АП-2 та санітарним бронетранспортером.

У 2005 р. на посаду асистента кафедри прийнято П. Левицького та полковника у відставці Ю. Щирбу. З цього часу виникло питання щодо поетапної ліквідації кафедр медицини катастроф і військової медицини. Всі кафедри інспектувалися представниками МО України включно із заступником міністра оборони України генералом В. Паськом. У липні 2005 р. кафедра відзвітувала про усі види діяльності. У результаті перевірки ТДМУ імені І.Я. Горбачевського був рекомендований Уряду України для включення у перелік як навчальний заклад, який має право готувати студентів за програмою офіцерів м/сл запасу.

Інспектування представниками МО України включно із заступником міністра оборони України генералом В. Паськом (2005 рік)

Щорічно кафедра урочисто організовує прийняття Військової присяги студентами на вірність українському народові, яке до 2007 р. відбувалося на території дислокованої в Тернополі артилерійської бригади, а з 2008 р. – на території Навчально-тренувального центру підготовки офіцерів запасу.

З метою ознайомлення військових медиків України з особливостями організації і надання медичної допомоги в арміях світу 23-24.05.2006 р. кафедра спільно з кафедрою ОМЗВ УВМА провела Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання теорії і практики медицини катастроф і медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі» з участю представників НАТО та швидкої допомоги з Польщі.

Проведення Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії і практики медицини катастроф і медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі» з участю представників НАТО та швидкої допомоги з Польщі (2006 рік)

Значний інтерес в учасників викликали доповіді офіцерів НАТО та фахівців з медичного рятівництва з Республіки Польща на чолі з директором станції швидкої допомоги м Бєльско Бяло п. Ричардом Одживоєком.

Відповідно до внесених змін до Закону України від 4.04.2006 року “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу проходять студенти – на добровільних засадах. Тому, починаючи із 01.09.2006 року відбір на кафедру першокурсників став добровільним, а навчання – за кошти юридичних і фізичних осіб. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1025 ТДМУ імені І.Я. Горбачевського був включений до переліку чотирьох вищих медичних навчальних закладів України, які мають право готувати студентів за програмою офіцера запасу.

Важливу роль у становленні нового напрямку діяльності кафедри відіграло знайомство із системою вищої освіти та діяльністю служби швидкої медичної допомоги Республіки Польща. У січні 2007 р студентська бригада ШМД у складі студентів VI курсу медичного факультету Наталія Лясковець, Юрій Сорока, Юрій Ординський і Максим Бондарук взяла участь у ІІ Міжнародному зимовому чемпіонаті і посіла І місце серед п’яти закордонних команд, здобула кубок і відзнаку МОЗ Республіки Польща, виборола І місце у конкурсі на фізичну вправність.

Студентська бригада ШМД у складі студентів VI курсу медичного факультету (2007 рік)

У звʼзку з цим, у вересні 2007 р. ректор університету чл.-кор. НАМН України, проф. Л. Ковальчук зініціював створення при кафедрі клінічного курсу «Швидка медична допомога і медичне рятівництво». Курс розпочав свою діяльність на базі Тернопільської ЦРЛ з 01.09.2007 р. під керівництвом проф. О. Кота. З вересня 2008 р. цей курс очолив лікар-анестезіолог Р. Ляхович. Клінічною базою курсу стали станція ШМД м. Тернопіль. На посади асистентів цього курсу за сумісництвом були призначені М. Джус – головний лікар станції та Я. Кіцак – співробітник медуніверситету. Викладачі кафедри у 2008 р. пройшли курс ILS (Immediate Life Support), у 2010 р. ALS (Advanced Life Support) зорганізований Польською радою реанімації.

У 2008 і 2010 рр. кафедра зініціювала проведення в Україні І і ІІ Міжнародного конкурсу швидкої медичної допомоги. Ідею підхопили інші області й ІІІ Міжнародний чемпіонат зорганізували в липні 2011 р. у м. Кам’янець-Подільський, IV – у м. Рівне (2012 р.), V – ювілейний – у м. Київ (2013 р.). У зв’язку із Революцією Гідності та Антитерористичною операцією VI конкурс у Харкові був перенесений на 2016 р. і з успіхом відбувся 25-27 травня. Під час цього чемпіонту команда студентів ТДМУ у складі Богдани Перевізник, Анастасії Гудими, Дениса Кошарського та Ігора Бигара, підготовка яких здійснювалася на кафедрі медицини катастроф та військової медицини, зайняли перше місце в турнірній таблиці

Команда студентів ТДМУ, що приймали участь в Міжнародних конкурсах швидкої медичної допомоги (2013 рік)

Із 2009 року кафедра зініціювала систематичне щорічне проведення Обласних конкурсів бригад швидкої медичної допомоги.

Завдяки плідній діяльності в галузі підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф рішенням вченої ради ТДМУ імені І.Я. Горбачевського від 23.02.2010 р. № 14 на навчально-матеріальній базі кафедри медицини катастроф і військової медицини було створено кафедру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки. Всі викладачі кафедри пройшли спеціалізацію з медицини невідкладних станів. З 2011 по 2013 р. кафедра зорганізовувала навчально-наукові конференцію «Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф». Наказом МОЗ України від 23.08.2011 р. №532 кафедра була включена у перелік опорних кафедр Вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації з екстреної і невідкладної медичної допомоги, а аналогічний предмет був включений у новий навчальний план.

Колектив кафедри взяв участь в навчаннях при підготовці до футбольного чемпіонату «ЄВРО-2012», зорганізував вишколи з домедичної допомоги для силовиків, вчителів та школярів м. Тернопіль та Тернопільської області. Кафедрою ініційовано цикли тематичного вдосконалення для лікарів ЕМД «Організація і надання медичної допомоги при масових ураженнях», «Актуальні питання екстреної медичної допомоги і медицини катастроф». Під час футбольного чемпіонату «ЄВРО-2012» проф. А. Гудима був консультантом приймально-сортувального відділення Львівського комунального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та стадіоні «Львів-Арена»

На кафедрі активно ведеться науково-дослідна робота. За період діяльності кафедри з 2007 р. захищено близько 30 кандидатських дисертацій, з них викладачами кафедри: першим очним аспірантом, пізніше асистентом О. Сван, асистентом В. Підгірним, доцентом П. Левицьким, старшими викладачами І. Гарасимівом та В. Лотоцьким, асистентом Р. Ляховичем. Доцент В. Дем’яненко став Заслуженим винахідником України. На кафедрі сформована наукова школа з вивчення патогенезу тяжкої травми. Під керівництвом проф. А. Гудими з 2007 р. кафедра виконує НДР, які одержують державне цільове фінансування. Постійно діє очна і заочна аспірантура. Під керівництвом проф. А. А Гудими захищено 18 кандидатських та 2 докторських дисертації

У лютому 2012 р. кафедра змінює дислокацію й переміщується в нове приміщення в ННІ медсестринства. Постановою Кабінету міністрів України від 01.02.2012 р. № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу” підтверджено, що Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського і надалі проводитиме підготовку студентів за програмою офіцера запасу.

У 2013 р. на посаду асистента кафедри був переведений канд. мед. наук Р. Цицюра.

У 2013 р. кафедра тимчасово дислокується у підвальному приміщенні гуртожитків медуніверситету по вул. Живова 5, а з 2015 р. – займає перший поверх нового навчального корпусу по вул. Дорошенка, 7а. У нових приміщеннях створюються спеціалізовані класи, які обладнані оргтехнікою і можливістю відпрацювання практичних навичок з режимі реального часу. Спільно з Всеукраїнською радою реанімації кафедра зорганізувала молодіжних осередок цієї організації, які отримали сертифікати на право навчати інших громадян з домедичної допомоги та вишколили близько 300 громадян.

З початку АТО на базі кафедри медицини катастроф та військової медицини та її навчально-тренувальному центрі навесні 2014 р. пройшли польовий вишкіл за спеціально розробленою 106 годинною програмою студенти-медики – бійці «Правого сектора» та члени ГО «Білі берти», які в подальшому увійшли до складу інструкторів з тактичної медицини і проводили навчання військовослужбовців та членів добровольчих батальйонів на передовій та навчальних центрах МО України.

Спільно з ГО «Білі берети» колектив кафедри зорганізував два інструкторських вишколи з тактичної медицини для медиків ЗС України.

Викладачі кафедри медицини катастроф та військової медицини: (зліва-направо) сидять: ст. викл. М. Б. Ярошенко, проф. А. А. Гудима, викл. Ю. П. Щирба; стоять: ст. викл. В. В. Лотоцький, асист. В.В. Шацький, асист. М.В.Бойчак, ст. лаб. Г. М. Ілащук, асист. Ю.Б. Слюсаренко, доц. О. Б. Сван, викл. Ю. С. Балабан, ст. лаб. Г. М. Ілащук, доц. Р.І. Цицюра, доц. І. М. Гарасимів (2014 рік)

Викладачі кафедри медицини катастроф та військової медицини систематично проводили навчання батальйону спеціального призначення «Тернопіль» перед його відправкою в зону АТО. Завдяки співпраці із діаспорою США – членів Українського світового лікарського товариства, батальйон був забезпечений засобами для надання домедичної допомоги. Для вчителів шкіл області був проведений спеціальний курс за програмою санітарного інструктора. На базі ННІ медсестринства був створений навчально-тренувальний центр, в якому викладачі кафедр за скороченою програмою провели практичний вишкіл понад 2500 тернополян з домедичної допомоги в екстремальних умовах і видали їм відповідні сертифікати. Проф. А. А. Гудима увійшов до складу авторського колективу, який у скорочений термін підготував ілюстрований посібник «Домедична допомога в бойових умовах» та відповідні методичні рекомендації, які розійшлися по бойових підрозділах України. Викладачі пройшли курс навчання з тактичної медицини (ТССС) та допомоги при травмі на до госпітальному етапі (PHTLS) за стандартами NAEMT.

Протягом 1997 – 2016 рр. на кафедрі на посадах викладачів працювали полковник м/сл запасу Ю. Ємельяненко, підполковники м/сл запасу О. Литвинчук і С. Медведєв, підполковник запасу В. Калінічук, Б. Локай, Н. Кузьма, В.Підгірний, О. Гавліч, лаборанта – Г. Угрин. У 2016 році у колектив кафедри влилися канд. мед. наук Бойчак М.В. і Шацький В.В.

З 2015-2016 н.р. військові кафедри відновлені у всіх медичних вишах України. У звʼязку з цим, колектив кафедри в січні 2016 спільно з фахівцях УВМА зорганізував нараду семінар керівного складу кафедр, а у червні – двотижневий цикл тематичного вдосконалення з викладання військових і військово-медичних дисциплін.

З 2017 року викладання дисципліни «Домедична допомога в екстремальних умовах» здійснюється на базі Міжкафедрального навчально-тренінгового центру.

Проведення занятті з Домедичної допомоги в екстремальних умовах на базі Міжкафедрального навчально-тренінгового центру (2017 рік)

У 2018 році на базі кафедри розпочато підготовку студентів за спеціальністю «Парамедик». У зв’язку з цим у колектив кафедри влилися лікарі з медицини невідкладних станів Цимбалюк Г.Ю. та Прохоренко О.О. Колектив кафедр у 2018 році забезпечив підготовку 400 працівників МВС за програмою «Перший на місці події». У цьому ж році проф. А.А. Гудима став Лауреатом державної премії України в галузі освіти

Вручення проф. А.А. Гудимі Лауреата державної премії України в галузі освіти (2018 рік)

Основними здобутками кафедри за роки її існування є:

- постійне визнання університету як базового для підготовки студентів за програмою офіцерів запасу;

- створення Навчально-тренувального центру підготовки офіцерів запасу на базі НОК «Червона калина»;

- проведення понад 30 науково-практичних і навчально-наукових конференцій, симпозіумів з військової медицини, екстреної медичної допомоги і медицини катастроф міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня;

- започаткування Всеукраїнських чемпіонатів бригад екстреної медичної допомоги, з яких Міжнародний зимовий чемпіонат «Кременецьке медичне ралі» став регулярним;

- регулярне проведення міжнародної олімпіади з симуляційної медицини «TernopilSimOlymp»;

- визнання університету як опорного з екстреної і невідкладної медичної допомоги.

- участь у підготовці та виданні 25 підручників і навчальних посібників, більшість з яких мають гриф МОЗ і МОН України.