Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ

У 2023 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ

У 2023 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності за програмою підготовки офіцера медичної служби запасу на кафедрі медицини катастроф і військової медицини Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (надалі – кафедра) здійснюється на основі постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 року №48 „Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу”, відповідно до плану набору, визначеного наказом Міністра оборони України на 2023 рік, «Про затвердження Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, обсяг підготовки за ними та організацію цієї підготовки в 2023 році"– 90 місць за кошти фізичних осіб.

Правила прийому розроблені кафедрою відповідно до наказу Міністра оборони України, Міністра охорони здоров’я України, Міністра освіти і науки України від 29 червня 2016 року №322/631/709 „Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів” та визначеного наказами Міністра оборони України"

І. Загальні положення

1.1. Кафедра оголошує прийом на військову підготовку за програмою офіцера запасу (далі – військова підготовка) студентів денної форми навчання медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та інших вищих медичних навчальних закладів України, які уклали договір про проведення військової підготовки (далі – студенти) відповідно до статті 11 Закону України “ Про військовий обов’язок і військову службу ” за такою військово-обліковою спеціальністю 901010:

- лікувальна справа в наземних військах, в авіації та на кораблях (помічник лікаря):

1.2. Військову підготовку проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.

1.3. Відповідно до плану прийому студенти можуть проходити військову підготовку за рахунок коштів фізичних осіб, які сплачуються відповідно до укладених контрактів про військову підготовку – 100 осіб. Вартість навчання за програмою підготовки офіцера запасу на кафедрі затверджується ректором Університету за погодженням з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України.

ІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Прийом заяв і документів, конкурсні іспити, відбір та зарахування на навчання кандидатів проводиться в такі строки:

Звернення студентів про бажання навчатись за програмою

офіцера запасу, початок прийому заяв та документів До 13.09.2023 року

Скерування та проходження військово-лікарської комісії До 13.09.2023 року

Закінчення прийому заяв та документів 13.09.2023 року

Проведення конкурсних іспитів 03.06 – 20.09.2023 року

Оприлюднення рейтингового списку кандидатів 26.09.2023 року

Зарахування кандидатів до 26.09.2023 року

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів для навчання за програмою підготовки офіцера запасу

3.1. Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку особисто подають заяву в якій зазначається прізвище, ім'я та по батькові, номер навчальної групи, назву факультету, на якому він навчається, проходження строкової військової служби та мотивація студента щодо проходження військової підготовки і його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки. До заяви додаються наступні документи: ксерокопії приписного свідоцтва та паспорта громадянина України, висновок військово-лікарської комісії (додаток 13 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

3.2. Відбірна комісія розглядає документи кандидатів та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для зарахування на військову підготовку.

3.3. Психологічне обстеження кандидатів включає оцінку військово-професійної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до успішного оволодіння обраною спеціальністю у визначений термін. Оцінка індивідуальної психологічної придатності здійснюється шляхом психологічного тестування, яке проводиться викладачами кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

3.5. Оцінка рівня фізичної підготовки, як складова частина вступних випробувань, проводиться з метою всебічної оцінки кандидата та направлена на виявлення осіб, які за своїм рівнем фізичної підготовки найбільшою мірою відповідають вимогам навчання на ФПВЛ. Вона здійснюється на підставі наказу Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України №35 від 11.02.2014 р. (Тимчасова настанова з фізичної підготовки у ЗС України).

IV. Вступні випробування та конкурсний відбір

4.1. Вступні випробування складаються державною мовою та проводяться в строки, визначені відбірною комісією.

4.2. Вступні випробування кандидатів передбачають:

    • оцінку рівня успішності навчання студента за семестр, який передує початку військової підготовки;

    • оцінку рівня знань з предмету “Захист Вітчизни”;

    • професійно-психологічне обстеження;

    • перевірку рівня фізичної підготовленості.

4.3. Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним семестрового тестування, яке передує початку військової підготовки та визначається, як добуток від множення оцінки за семестровий тестовий іспит на 100.

4.4. З метою визначення рівня знань з предмету “Захист Вітчизни ” (для хлопців і дівчат окремо) відбірна комісія проводить тестування студентів, яке складається з 3-х блоків завдань: перший – 25 запитань; другий – 10 завдань; третій – 5 завдань. Правильна відповідь на тестове запитання чи завдання оцінюється в 1 бал, сума балів множиться на 5. Максимально можливий результат тестування – 200 балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50% (менше 100 балів) – з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.

4.5. Психологічне обстеження кандидатів включає оцінку військово-професійної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до успішного оволодіння обраною спеціальністю у визначений термін. Оцінка індивідуальної психологічної придатності здійснюється згідно наказу Міністра оборони України від 09.07.2009 року № 355 (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909) шляхом психологічного тестування з використанням комп’ютерної техніки.

4.6. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання трьох або двох вправ, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2.

Кандидати чоловічої статі: Кандидати жіночої статі:

Вправа № 1 “Підтягування на перекладині” Вправа № 5 “Комплексно-силова вправа”

Вправа № 23 “Біг на 100 м” Вправа № 23 “Біг на 100 м”

Вправа № 28 “Біг на 1 км”

4.6.1. Вправа № 1 “Підтягування на перекладині ”.

Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фіксується 1-2 секунди). При підтягуванні підборіддя повинно бути вище перекладини. Дозволяється незначне згинання та розгинання ніг і відхилення тіла від нерухомого положення. Забороняється виконання хльостких рухів ногами.

4.6.2. Вправа № 5 “Комплексно-силова вправа ”.

Виконується протягом 2 хвилин: перша хвилина - максимальна кількість згинання та розгинання тулуба із положення лежачи на спині, руки за головою, коліна зігнуті, п’яти притиснуті до поверхні (при поверненні у вихідне положення необхідний дотик до підлоги лопатками). Підняти тулуб, дістати ліктями рук колін ніг. Забороняється: відривати п’яти ніг від підлоги, робити зупинки. Друга хвилина - максимальну кількість згинання - розгинання рук в упорі лежачи (тіло пряме, руки згинати до торкання грудьми підлоги, мінімальна кількість разів – 5).

4.6.3. Вправа № 23 “Біг на 100 м”.

Проводиться по біговій доріжці стадіону чи на рівному майданчику з будь-яким покриттям. За командою “На старт ” підійти до стартової лінії, поставити одну ногу вперед, не наступаючи на лінію, другу залишити на півкроку позаду.

За командою “Увага ” перенести вагу тіла на опорну ногу, тулуб нахилити вперед, руки зігнути в ліктях, за командою “Руш ” почати біг.

4.6.4. Вправа № 26 “Біг на 1 км ”.

Проводиться по біговій доріжці стадіону чи на будь-якій місцевості з загального старту.

Форма одягу для виконання всіх вправ - спортивна.

Всі призначені до перевірки вправи виконуються, як правило, протягом одного дня. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

4.6.5. Оцінка рівня фізичної підготовки, як складова частина вступних випробувань, проводиться з метою всебічної оцінки кандидата та направлена на виявлення осіб, які за своїм рівнем фізичної підготовки найбільшою мірою відповідають вимогам навчання на ФПВЛ. Вона здійснюється на підставі наказу Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України №35 від 11.02.2014 р. (Тимчасова настанова з фізичної підготовки у ЗС України) Додатку 20 до нього.

Рівень фізичної підготовленості оцінюється, як «залік», або «незалік». Студенти, які отримали незадовільну оцінку хоча б за одну вправу отримують «незалік» і відраховуються з числа кандидатів для проходження військової підготовки.

4.7. Сума балів, що набрана кандидатом за результатами вступних випробувань становить його рейтинг. У рейтингу кандидата не враховуються сума балів з оцінки рівня фізичної підготовки та психологічного обстеження. Максимальне значення рейтингу становить 1400 балів. Складові рейтингу мають такі максимальні значення:

- оцінка рівня успішності навчання студента - 1200 балів.

- оцінка рівня знань з предмету “Захист Вітчизни ” – 200 балів.

4.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, кандидати можуть допускатись до складання вступного випробування з дозволу голови відбірної комісії в межах встановлених строків, визначених відбірною комісією.

4.9. Апеляції на результати конкурсного відбору для проходження військової підготовки розглядає апеляційна комісія.

Апеляція кандидата щодо отриманої оцінки повинна подаватись письмово на ім’я голови апеляційної комісії в день проведення усного екзамену, а письмового - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування кандидатів при розгляді апеляцій не допускається. Апеляції з питань відсторонення від випробування (за порушення правил проведення випробувань) та неприбуття на випробування без поважних причин не розглядаються. Порядок подання апеляції доводиться до відома кандидатів під час їх прибуття для складання вступних випробувань. Рішення відбірної комісії, щодо апеляції кандидата, доводиться до його відома головою апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після подання апеляції.

V. Право на першочергове зарахування

5.1. Під час вступних випробувань порядок зарахування проводиться в такій послідовності:

а) особи, які мають вищий рейтинг успішності за попередній період навчання;

б) особи, які проходили строкову службу в Збройних Силах України;

в) особи, які мають вищий бал з предмету “Захист Вітчизни ”;

г) особи, які мають кращі показники з фізичної підготовки.

Передбачено додатковий конкурсний відбір для осіб пільгових категорій відповідно до законодавства України.

5.2. Кандидати, знання яких було оцінено балами, нижче прохідного рівня, або які не пройшли за конкурсом на військову підготовку не зараховуються. Особові справи та інші документи, якщо їх не забрав кандидат, знищують встановленим чином через 6 місяців після закінчення роботи відбіркової комісії.

VI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

6.1. Зарахування на військову підготовку здійснюється на основі розгляду конкурсного (рейтингового) списку на заключному засіданні відбірної комісії. До списку вносяться всі особи, які були допущені до складання вступних випробувань, усі складові рейтингу та рішення приймальної комісії по кожному кандидату окремо. Конкурсний список підписується головою та членами відбірної комісії після його розгляду в той самий день.

Конкурсний список кандидатів складається відповідно до рейтингу у порядку зменшення загальної суми балів. Рейтинг доводиться до вступників напередодні засідання відбірної комісії з питань зарахування на військову підготовку.

6.2. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника по кожному випробуванню та загальний рейтинг;

- рішення відбірної комісії.

6.3. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді відбірної комісії вищого навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

VIІ. Надання рекомендацій для зарахування

7.1. Відбірна комісія на підставі рейтингового списку кандидатів приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на військову підготовку осіб, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку.

7.2. Рішення відбірної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

7.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на Web-сторінці кафедри.

VIІІ. Наказ про зарахування

8.1. Зарахування на військову підготовку здійснюється наказом ректора університету.

8.2. Копія наказу про зарахування на навчання надсилається до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та Військово-медичного Департаменту Міністерства оборони України.

IX. Додаткове зарахування на військову підготовку

9.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з військової підготовки. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які були зараховані в резерв (успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом на навчання).

9.2. Залікові відомості і листи тестування кандидатів, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

X. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні відбору на військову підготовку

10.1. На засіданнях відбірної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

10.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою відбірної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Відбірна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

10.3. Голова відбірної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор закладу вищої освіти

з науково-педагогічної роботи Аркадій ШУЛЬГАЙ

Керівник навчального відділу Андрій МАШТАЛІР

Заступник ректора з економічних питань Олеся ЧЛЕК

Начальник юридичного відділу Тарас БОРИС

Завідувач кафедри

медицини катастроф та військової медицини Віктор ЛОТОЦЬКИЙ