ГАРАСИМІВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Освіта: вища медична - закінчив 4 курси медичного факультету Тернопільського державного медичного інституту в 1977 р., 5,6 курс військово-медичного факультету при Саратовському медичному інституті в 1979 р. за спеціальністю „Лікувально-профілактична справа”;

вища військово-медична - факультет керівного складу медичної служби Військово-медичної академії в 1989 р. (м. Санкт - Петербург), за спеціальністю - оториноларингологія.

Тема дисертації: 27 грудня 2007р. в спеціалізованій вченій раді Д.64.618.01 інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України , м.Харків, захистив кандидатську дисертацію на тему: "Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри". Рішенням ВАК йому присуджений науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. Диплом ДК № 045325.

з 02.01.2009 до теперішнього часу - заступник завідуючого кафедрою – начальник навчальної частини кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Має 42 публікації, з них – 22 наукових та 20 навчально-методичного характеру. Отримав 1 деклараційний патент на винахід, підготовив 2 раціоналізаторські пропозиції. Співавтор 3-ох підручників, 3-ох посібників та 6-и навчальних компакт-дисків для студентів. За останніх 5 років опублікував 14 друкованих праць.