Особиста сторінка

Гарасимів Ігор Михайлович

Доцент - заступник завідувача кафедри

Освіта: вища медична - закінчив 4 курси медичного факультету Тернопільського державного медичного інституту в 1977 р., 5,6 курс військово-медичного факультету при Саратовському медичному інституті в 1979 р. за спеціальністю „Лікувально-профілактична справа”;

вища військово-медична - факультет керівного складу медичної служби Військово-медичної академії в 1989 р. (м. Санкт - Петербург), за спеціальністю - оториноларингологія.

Тема дисертації: 27 грудня 2007р. в спеціалізованій вченій раді Д.64.618.01 інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України , м.Харків, захистив кандидатську дисертацію на тему: "Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри". Рішенням ВАК йому присуджений науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. Диплом ДК № 045325.

Військова служба:

16.08.77 – 07.07.1997 - служба в Збройних Силах на посадах слухача, начальника медичного пункту, начальника медичної служби військової частини; старшого ординатора, командира операційно-перев’язувального взводу окремого медичного батальйону; начальника відділення військового госпіталю;

07.07.97 – 13.10.97 - старший викладач – начальник предметно-методичної групи кафедри екстремальної і військової медицини Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського;

13.10.97 – 12.11.03 - начальник навчальної частини – заступник з навчальної роботи кафедри екстремальної і військової медицини Тернопільської академії ім. І.Я.Горбачевського;

12.11.03 – 31.12.2008 - заступник завідуючого кафедрою – начальник навчальної частини кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського. З серпня 2003 р. до лютого 2007 р. працював заступником декана факультету іноземних студентів за сумісництвом.

Трудовий стаж:

з 02.01.2009 до теперішнього часу - заступник завідуючого кафедрою – начальник навчальної частини кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Має 42 публікації, з них – 22 наукових та 20 навчально-методичного характеру. Отримав 1 деклараційний патент на винахід, підготовив 2 раціоналізаторські пропозиції. Співавтор 3-ох підручників, 3-ох посібників та 6-и навчальних компакт-дисків для студентів. За останніх 5 років опублікував 14 друкованих праць.