Наукові публікації асистента, к.мед.наук В.В. Шацького


 • Гуменна І. Р. , Нахаєва Я. М., Шацький В. В. / Використання міждисциплінарного підходу до формування академічної комунікативноної компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів. Медична освіта 2021. № 3. С.23-27

 • Нахаєва Я. М., Гуменна І. Р., Шацький В. В. / Формування професійної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема. Медична освіта 2021. №3. С.46-48.

 • Lunova T, Levytska L, Kucher S., Shatskyi V., Habor H., Klishch I. / Observation of serious adverse cardiovascular events over 3 years in patients with advanced atherosclerosis: is there a gender difference? Polski merkuriusz lekarski. 2021. Tом XLIX. 291. С. 171-175. (Scopus).

 • Шацький В.В., Гудима А.А., Близнюк Р.В. / Вплив експериментальної гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на діурез і швидкість клубочкової фільтрації. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. 2019. № 4. С. 50–58.

 • Шацький В.В. / Особливості проксимального і дистального транспорту натрію за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-репефузією кінцівки, та їх корекція в експерименті. Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21, № 4. С. 127–133.

 • Шацький В.В., Гудима А.А., Федонюк Л.Я. / Динаміка антиоксидантно-прооксидантного балансу кіркового і мозкового шарів нирки після гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та його корекція карбацетамом. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. №4. С. 144–153.

 • Шацький В.В., Гудима А.А., Шепітько К.В. / Концентраційна здатність нирок за умов експериментальної гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 4 (154). С. 251–254.

 • Shatskyi V.V., Hudyma A.A. / Significance of lipid peroxidation processes in renal excretory dysfunction in cases of acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion and its correction. Journal of Education, Health and Sport. 2019. Vol.9, № 11. С. 293–306

 • Копач Л.Є., Гудима А.А., Гарасимів І.М., В.В. Шацький / Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості. Шпитальна хірургія, 2014., №1 С. 32-35.

 • Ляхович Р.М., Бадрах О.К., Гарасимів І.М., В.В. Шацький / Політравма: сучасний алгоритм діагностики та лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2014., №1 С. 67-72.

 • Гарасимів І.М., В.В. Шацький / Особливості функціонального стану печінки в умовах гострої виразки шлунка. Вісник наукових досліджень, 2014., № 2 С. 76-77.