Наукові публікації доцента Сван О.Б.

1. Застосування ліофілізованих ксенодермотрансплан-тантів при механічних дефектах Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги : зб. тез. – Київ, 2006. Гудима А.

2. Особливості застосування тіопенталу натрію для знечулення лабораторних білих щурів. Х міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. –Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 192. Підгірний В., Максимова О.

3.Використання лабораторних білих щурів як об’єкту вивчення лікувальних властивостей ліофілізованих ксенодермотранс-плантатів. Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матер. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 157 – 158. Гудима А.

4. Модифікація методу визначення вмісту глікогену в печінці Х міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : матер. конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 196. Підгірний Ю., Гудима О.

5. Вплив холодового стресу і локальної кріодеструкції шкіри на функціональний стан печінки в експерименті та його корекція .Медична хімія. - 2007.- Т.9, №4. - С. 6-9.

6. Вплив холодового стресу і локальної кріодеструкції шкіри на функціональний стан печінки в експерименті Здобутки клінічної і експериментальної медицини : зб. матеріалів . – Тернопіль : Укрмедкнига , 2007 . – С. 135 – 136.Гудима А.,Секела Т.

7. Вплив холодового стресу і механічної травми на функціональний стан печінки в експерименті Матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С.239. Секела Т., Бондарук М.

8. Структурний стан печінки після механічної травми шкірних покривів і його корекція ліофілізованими ксенодермотрансплан-татами Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів : зб. матеріалів – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007 . – С. 32-34.Гудима А.

9. Структурний стан печінки після механічної травми шкірних покривів і його корекція ліофілізованими ксенодермотрансплан-татами Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів : зб. матеріалів – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007 . – С. 32-34. Гудима А., Дацко Т.

10. Вплив локальної кріодеструкції шкіри на динаміку функціональної активності печінки та її корекція Вплив локальної кріодеструкції шкіри на динаміку функціональної активності печінки та її корекція .Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2007.-№3(9). - С.108-111.

11. Порушення морфофункціонального стану печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри та його. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007.- №2(7). – С. 183 – 187 Гудима А.,Дацко Т.

12. Вплив гострого стресу на жовчоутворювальну функцію печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри в експерименті. Медична і клінічна хімія - 2015. - том 7 №3. - С. 94 - 98.

13. Вплив гострого стресу на показники жовчовидільної функції печінки в умовах кріоураження шкіри в експерименті. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2015. – том 23 №2. – С. 135 – 137.

14. Особливості викладання дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” іноземним студентам Медична освіта – 2015. - №3. С. 73-78. (фахове видання)

15. Особливості формування синдрому ендогенної інтоксикації та динаміка вмісту імунних комплексів у ранній період після нанесення полі травми в тварин із хронічним гепатитом. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 116-118. (фахове видання)

16. Досвід викладання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях на базі центру симуляційного навчання Медична освіта – 2018. - №3. С. 73-78. (фахове видання) Гудима А., Цимбалюк Г., Шацький В.

17. Influence of receipt drinking water excess ions copper and zinc on antioxidant-prooxidant balance in the liver conditions and mechanical injury and effectiveness of antidote therapy. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(2):372-379. eISSN 2391-8306. DOI. (фахове видання)/ Kopach O.,Boris R.

18. The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption Georgian Medical News - Vol 17, No 6 (279) 2018. pages 196-200. (Закордонне видання Scopus) Inna Krynytska, Mariya Marushchak,

19. Кандидат медичних наук. Присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук ( Диплом ДК №052781) 27.05.2009 р.

20. Особливості викладання дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” іноземним студентам. Медична освіта – 2015. - №3. С. 73-78. (фахове видання)

21. Досвід викладання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях на базі центру симуляційного навчання Медична освіта – 2018. - №3. С. 73-78. (фахове видання).