Наукові публікації доцента О.Б.Сван


 • Досвід викладання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях на базі центру симуляційного навчання Медична освіта – 2018. - №3. С. 73-78. (фахове видання).
 • Досвід викладання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях на базі центру симуляційного навчання Медична освіта – 2018. - №3. С. 73-78. (фахове видання) Гудима А., Цимбалюк Г., Шацький В.
 • Influence of receipt drinking water excess ions copper and zinc on antioxidant-prooxidant balance in the liver conditions and mechanical injury and effectiveness of antidote therapy. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(2):372-379. eISSN 2391-8306. DOI. (фахове видання)/ Kopach O.,Boris R.
 • The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption Georgian Medical News - Vol 17, No 6 (279) 2018. pages 196-200. (Закордонне видання Scopus) Inna Krynytska, Mariya Marushchak.
 • Особливості викладання дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” іноземним студентам. Медична освіта – 2015. - №3. С. 73-78. (фахове видання).
 • Вплив гострого стресу на жовчоутворювальну функцію печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри в експерименті. Медична і клінічна хімія - 2015. - том 7 №3. - С. 94 - 98.
 • Вплив гострого стресу на показники жовчовидільної функції печінки в умовах кріоураження шкіри в експерименті. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2015. – том 23 №2. – С. 135 – 137.
 • Особливості викладання дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” іноземним студентам Медична освіта – 2015. - №3. С. 73-78. (фахове видання).
 • Особливості формування синдрому ендогенної інтоксикації та динаміка вмісту імунних комплексів у ранній період після нанесення полі травми в тварин із хронічним гепатитом. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 116-118. (фахове видання).
 • Вплив холодового стресу і локальної кріодеструкції шкіри на функціональний стан печінки в експерименті та його корекція .Медична хімія. - 2007.- Т.9, №4. - С. 6-9.
 • Вплив холодового стресу і локальної кріодеструкції шкіри на функціональний стан печінки в експерименті Здобутки клінічної і експериментальної медицини : зб. матеріалів . – Тернопіль : Укрмедкнига , 2007 . – С. 135 – 136.Гудима А., Секела Т.
 • Вплив холодового стресу і механічної травми на функціональний стан печінки в експерименті Матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С.239. Секела Т., Бондарук М.
 • Структурний стан печінки після механічної травми шкірних покривів і його корекція ліофілізованими ксенодермотрансплан-татами Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів : зб. матеріалів – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007 . – С. 32-34. Гудима А.
 • Структурний стан печінки після механічної травми шкірних покривів і його корекція ліофілізованими ксенодермотрансплан-татами Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів : зб. матеріалів – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007 . – С. 32-34. Гудима А., Дацко Т.
 • Вплив локальної кріодеструкції шкіри на динаміку функціональної активності печінки та її корекція Вплив локальної кріодеструкції шкіри на динаміку функціональної активності печінки та її корекція .Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2007.-№3(9). - С.108-111.
 • Порушення морфофункціонального стану печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри та його. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007.- №2(7). – С. 183 – 187 Гудима А., Дацко Т.
 • Застосування ліофілізованих ксенодермотрансплан-тантів при механічних дефектах Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги : зб. тез. – Київ, 2006. Гудима А.
 • Особливості застосування тіопенталу натрію для знечулення лабораторних білих щурів. Х міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. –Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 192. Підгірний В., Максимова О.
 • Використання лабораторних білих щурів як об’єкту вивчення лікувальних властивостей ліофілізованих ксенодермотранс-плантатів. Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матер. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 157 – 158. Гудима А.
 • Модифікація методу визначення вмісту глікогену в печінці Х міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : матер. конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 196. Підгірний Ю., Гудима О.