Наукові публікації канд. мед. наук В.В.Лотоцького


 • Влияние стеарата натрия на минеральный обмен в организме белых крыс / Лотоцкая Е.В, Кондратюк В.А., Лотоцкий В.В., Кучер С.В. Проблемы биологии и медицины. 2018. № 4 (104). С.167-171.
 • Гнатюк М.С., Лотоцький В.В., Татарчук Л.В., Коноваленко С.О. Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію. Проблеми військової охорони здоров'я: Збірник наукових праць Української військово-медичної академії – К.: МО, 2016. Випуск 45, Том І. – С.199-205.
 • Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію в комбінації з кадмієм на стан перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин / О. В. Лотоцька, В. В. Лотоцький, О. П. Бугель // Journal of Education, Health and Sport – 2015. – Vol 5. – С.117-124.
 • Лотоцький В.В., Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б.,Татарчук Л.В. Особливості структурної перебудови мікроциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію. Військова медицина України. Том 14. – 2014. – С. 52-57.
 • Гнатюк М.С., Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В., Ясіновський О.Б.,Татарчук Л.В.,Крицька Г.А.,Лотоцький В.В., Флекей Н.В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.323-326.
 • Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер / О. В. Лотоцька, В. А. Кондратюк, Г. А. Крицька, В. В. Лотоцький // Вода: гигиена и экология № 1-4(2), 2014. С.16-22.
 • Лотоцький В.В., Гнатюк М.С. Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки після вживання водно-сольового розчину з різними концентраціями та комбінаціями іонів натрію і калію. Військова медицина України Том 13. – 2013 – С. 18-22.
 • Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В.,Татарчук Л.В., Ясіновський О.Б., Лотоцький В.В. Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання. Гігієна населених місць. Випуск 61. – 2013 – С. 351-356.
 • Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Лотоцький В.В. Влив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів. Гігієна населених місць. Випуск 62. – 2013 – С.81-86.
 • Мисула І. Р. Стан білкового обміну у тварин при споживанні водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію / І. Р. Мисула, В. В. Лотоцький // Медична хімія. – 2009. – № 3. – С. 102-105.
 • Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводневий обмін в організмі білих щурів / В. В. Лотоцький, В. А. Кондратюк, О. В. Лотоцька, О. М. Сопель, Н. В. Флекей // Вісник наукових досліджень – 2008. – № 1. – С. 41-43.
 • Лотоцький В.В. Вплив питної води з різними комбінаціями іонів натрію і калію на функціональний стан печінки теплокровних тварин //Гігієна населених місць. Випуск 49. – К., 2007. – С. 51-54.
 • Лотоцький В.В. Показники перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів під впливом питної води з різними концентраціями натрію і в комбінації з калієм. / В.В. Лотоцький, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць: збірник наукових праць. К., – 2007. – Вип. 50. – С. 65-69.
 • Лотоцький В.В. Вплив питної води з різними комбінаціями натрію і калію на білково-синтезуючу функцію печінки теплокровних тварин // Гігієна населених місць. Випуск 47. – К., 2006. – С. 111-114.
 • Лотоцький В. В. Вплив питної води з різними комбінаціями натрію і калію на рівень ендотоксикозу в організмі споживачів / В. В. Лотоцький // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2005. – Вип. 45. – С. 110-115.