Наукові публікації доцента В.В.Лотоцького


  • Федорів О.Е., Копач О.Є., Мельник Н.А., Лотоцька О.В., Лотоцький В.В. / Вплив наночастинок свинцю на організм піддослідних тварин при вживанні води із вмістом стеарат натрію і калію. Світ медицини та біології. 2019. № 2 (68). С. 199-204

  • Лотоцкая Е.В., Кондратюк В.А., Лотоцкий В.В., Кучер С.В. / Влияние стеарата натрия на минеральный обмен в организме белых крыс. Проблемы биологии и медицины. 2018. № 4(104). С.167-171.

  • Гнатюк М.С., Лотоцький В.В., Татарчук Л.В., Коноваленко С.О. / Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію. Проблеми військової охорони здоров'я: Збірник наукових праць Української військово-медичної академії К.: МО, 2016. Випуск 45 Том І. С.199-205.

  • Лотоцька О.В., Лотоцький В.В., Бугель О.П. / Вплив стеарату натрію в комбінації з кадмієм на стан перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин. Journal of Education, Health and Sport 2015. Vol 5. С.117-124.

  • Лотоцький В.В., Гнатюк М.С., Ясіновський О.Б.,Татарчук Л.В. / Особливості структурної перебудови мікроциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію. Військова медицина України. 2014. Том 14. С. 52-57.

  • Гнатюк М.С., Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В., Ясіновський О.Б.,Татарчук Л.В.,Крицька Г.А.,Лотоцький В.В., Флекей Н.В. / Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. Гігієна населених місць. 2014. Випуск 64. С.323-326.

  • Лотоцька О. В., Кондратюк В. А., Крицька Г. А., Лотоцький В. В. / Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер. Вода: гигиена и экология. 2014. № 1-4(2). С.16-22.

  • Лотоцький В.В., Гнатюк М.С. / Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки після вживання водно-сольового розчину з різними концентраціями та комбінаціями іонів натрію і калію. Військова медицина України. 2013. Том 13. С.18-22.

  • Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Татарчук Л.В., Ясіновський О.Б., Лотоцький В.В. / Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання. Гігієна населених місць. 2013. Випуск 61. С. 351-356.

  • Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Лотоцький В.В. / Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів. Гігієна населених місць. 2013. Випуск 62. С.81-86.

  • Мисула І. Р., Лотоцький В. В. / Стан білкового обміну у тварин при споживанні водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію. Медична хімія. 2009. № 3. С. 102-105.

  • Лотоцький В. В., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Сопель О. М., Флекей Н. В. / Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводневий обмін в організмі білих щурів. Вісник наукових досліджень 2008. № 1. С. 41-43.

  • Лотоцький В.В. / Вплив питної води з різними комбінаціями іонів натрію і калію на функціональний стан печінки теплокровних тварин. Гігієна населених місць. 2007. Випуск 49. С. 51-54.

  • Лотоцький В.В., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. / Показники перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів під впливом питної води з різними концентраціями натрію і в комбінації з калієм. Гігієна населених місць: збірник наукових праць. 2007. Вип. 50. С. 65-69.

  • Лотоцький В.В. / Вплив питної води з різними комбінаціями натрію і калію на білково-синтезуючу функцію печінки теплокровних тварин. Гігієна населених місць. 2006. Випуск 47. С. 111-114.

  • Лотоцький В. В. / Вплив питної води з різними комбінаціями натрію і калію на рівень ендотоксикозу в організмі споживачів. Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. 2005. Вип. 45. С. 110-115.