Наукові публікації доцента І.М.Гарсиміва


 • Гарасимів І.М. Особливості викладання медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров’я. // Медична освіта, 2014., № 1 - С.18-19.
 • Гарасимів І.М. Вплив холодового стресу на жовчоутворювальну функцію печінки в експерименті. // Вісник наукових досліджень, 2014., № 1 - С.96-97.
 • Гарасимів І.М. Жовчовидільна, поглинально-видільна та глікогенсинтезувальна функція печінки в умовах гострого холодового стресу в експерименті. // Медична хімія, 2014., № 1 - С.39-42.
 • Копач Л.Є., Гудима А.А., Гарасимів І.М. Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості.//Шпитальна хірургія, 2014., №1 – С.32-35.
 • Ляхович Р.М., Бадрах О.К., Гарасимів І.М. Політравма: сучасний алгоритм діагностики та лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. // 2014., №1 – С.67-72.
 • Гарасимів І.М. Особливості функціонального стану печінки в умовах гострої виразки шлунка.// Вісник наукових досліджень, 2014., № 2 - С.76-77.
 • Копач О.Є., Гарасимів І.М. Антиоксидантно-прооксидантний баланс при скелетній травмі різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку.//Актуальні проблеми транспортної медицини, 2013., №4(34) – С.137-141.
 • Гудима А.А. , Джус М.Я., Герасимів І.М., Ляхович Р.М., Худзик О.М. Основні напрямки вдосконалення підготовки студентів з питань екстреної і невідкладної медичної допомоги //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження предметно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми, перспективи.-20-21травня 2010.-Тернопіль; Укрмедкнига, 2010.-С.148.
 • Гудима А.А., Герасимів І.М., Лотоцький В.В. Стан і перспективи створення кафедр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції « Актуальні питання екстреної медичної допомоги і медицини катастроф». 9-10- червня 2010р.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2010 р. С.50-51.
 • Гудима А.А., Худзик О.М., Герасимів І.М., Левицький П.Р., Сван О.Б., Лотоцький В.В., Ляхович Р.М. Дотримання медико-технологічних стандартів - основа успішного надання екстреної медичної допомоги //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я» : 28-29 травня 2009р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 р.- С. 18-19.
 • Гудима А.А. Джус М.Я., Герасимів І.М., Смоляк Л.М., Скочило Г.Б. Сучасні шляхи вдосконалення первинної ланки охорони здоров’я як елементу єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні «Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конф. 4 червня 2009 року. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2009. – С. 12-13.
 • Гудима А.А., Івкова Л.Г., В.В. Демяненко, І.М. Герасимів, В.В. Лотоцький, П.Р. Левицький, О.Б. Сван, Г.Б. Скочило Роль первинної ланки охорони здоров’я в умовах реалізації державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Збірник матеріалів конференції 4 червня 2009 року. Тернопіль, ТДМУ : Укрмедкнига. 2009р. С. 13-15.
 • Гудима А.А., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Левицький П.Р., Сван О.Б., Лотоцький В.В. Міжнародна співпраця – ефективний напрямок якісної підготовки студентів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф // Медична освіта, 2009., № 2 - С.78-81.
 • Гудима А.А., Джус М.Я., Герасимів І.М., Кулянда І.С., Ляхович Р.М., Гудима М.І., Худзик О.М. Перший міжнародний конкурс швидкої медичної допомоги – етап у реалізації програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні //Медицина неотложных состояний -2009р.-№3-4(22-23) С.150-156.
 • Організація кафедр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф в умовах реалізації Болонської декларації // Досвід та проблеми впровадження предметно-методичної системи навчання у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України 15-16 травня - Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.- С.31-32.
 • Герасимів і.м., Мосейчук І.П., Цицюра Р.І., Мусієнко А.М. Застосування антибіотиків у відділеннях інтенсивної терапії з позицій доказової медицини // Медична освіта. Матеріали науково - практичної конференції „Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні”– 2008р., №3-С. 29-30.
 • Климнюк С.І., Герасимів І.М. Зміни в стафілококовому угрупованні шкіри ступнів хворих на дерматомікози під впливом мірамістину. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С.40-41.
 • Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Гутор Н.С., Шкільна М.І. Тип фізичної взаємодії як критерій активності фармакологічного препарату // Медична освіта. Матеріали науково - практичної конференції „Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні”– 2008р., №3-С. 38-39.
 • С.І. Климнюк, І.М. Герасимів, О.В. Покришко, Т.І. П’ятковський, Н.І. Ткачук Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі і при патології // Вісник наукових досліджень – 2008., №3(52) – C.28 – 32.
 • Климнюк С.І., Герасимів І.М. . Протимікробна активність мірамістину щодо бактерій, які формують мікробіоценоз шкіри ступнів хворих на дерматомікози, в умовах дослідів in vitro // Медична освіта. Матеріали науково - практичної конференції „Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні”– 2008р., №3-С. 46 - 47.
 • С.І. Климнюк, І.М. Герасимів, О.В. Покришко, Н.І. Ткачук , Романюк Л.Б. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical and Biosocial Anthropology – 2008., №11 – С.73-77.
 • Герасимів І.М., Покришко О.В. Шкіра людини як джерело антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. // Шпитальна хірургія -2/2006р. – с.40-46.
 • Герасимів І.М., Климнюк С.І., Кривошеїн Ю.С. Протимікробний ефект мірамістину щодо мікроорганімів шкіри людини. // Клінічна та експериментальна патологія – 2006.-Т.V, №4.- С.18-20. Гудима А.А., Демяненко В.В., Герасимів І.М., Лотоцький В.В.
 • Герасимів І.М., Гудима А.А.. Дем'яненко В.В. Організаційні і методичні аспекти формування медичних загонів волонтерів-парамедиків у вищих медичних закладах. // Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ. – 2005. – с. 18- 22.
 • А.А. Гудима, І.М. Герасимів, В.В. Лотоцький, Ю.С. Балабан, М.Б. Ярошенко Проблеми і перспективи реорганізації кафедри медицини катастроф і військової медицини в світлі вимог Болонської декларації // Матеріали науково-практичної конференції 14-15 квітня 2005 р. „Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної ) освіти”: Тернопіль,:Укрмедкнига,2005.-с.105-107.
 • Гудима А.А., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М. До питання вдосконалення навчальної програми з медицини катастроф для студентів медичних навчальних закладів освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С.91-94.
 • Дем’яненко В.В., Гудима А.А., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В., Ярошенко М.Б., Підгірний В.В. Досвід і перспективи винахідництва на кафедрі медицини катастроф і військової медицини у світлі невідкладних завдань переходу України на іноваційну модель розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С.97-99.
 • Лотоцький В.В., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Ярошенко М.Б., Підгірний В.В. , Сокольвак В.М. Організація та використання навчально-тренувального центру підготовки офіцерів медичної служби запасу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С.101-104.
 • Герасимів І.М. Мікроорганізми шкіри людини та їх чутливість до антибіотиків. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції. –Тернопіль: ТДМУ. – 2005. – с.92-93.
 • Герасимів І.М., Климнюк С.І. Бактеріальні угруповання, що формують мікробіоценози шкіри нижніх кінцівок. // Збірник X з’їзду товариства мікробіологів України. Одеса: Астропринт. - 2004. - с.115.
 • Дем’яненко В.В., Гудима А.А., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В., Ярошенко М.Б., Підгірний В.В Принципи наступності в організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичних і практичних дисциплін //Матер. науково-методичної конференції „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С.47-49.
 • Дем’яненко В.В., Гудима А.А., Герасимів І.М. Шляхи підвищення ефективності самостійної позааудиторної підготовки студентів на прикладі викладання курсу медицини катастроф. //Матер. науково-методичної конференції „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С.91-93.
 • Деякі підходи до форми і змісту лекцій з медицини катастроф / Гудима А.А., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В., Підгірний В.В., Франчук В.В. // Медична освіта. – 2003р., №2-С. 100-102.
 • Мисула І.Р., Пашко К.О., Герасимів І.М. Про проблеми у створенні нових підручників з військових та військово-медичних дисциплін // Медична освіта. – 2003р., №2-С. 153-154.
 • Гудима А.А., Балабан Ю.С., Герасимів І.М. Застосування низько -енергетичного лазерного випромінювання для підвищення резистентності організму до несприятливих антропогенних факторів довкілля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров`я”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- С. 42-43.
 • Дем’яненко В.В., Гуда Н.В., Гудима А.А., Герасимів І.М., Тураш І.Б., Балабан Ю.С. Ізольована нативна кров як біоактиватор антимікробної спроможності ліофілізованого ксенодермотрасплантата. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003.-№1. С.104.
 • Климнюк С.І., Бойчук О.В., Герасимів І.М. Зміна мікробіоценозу шкіри нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет. // Мікробіологічний журнал.– 2003.-№5. С.30-35.
 • Гудима А.А., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б. Кафедра екстремальної і військової медицини Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського: Становлення, досягнення, перспективи // Військова медицина України (1.2002, Том 2). – С. 42-47.
 • Гудима А.А., Герасимів І.М., Дем’яненко В.В. Шляхи вдосконалення організації навчання студентів-іноземців на кафедрі екстремальної і військової медицини. // Медична освіта. – 2002 р., № 3 – С.138-140.
 • Герасимів І.М., Климнюк С.І.. Вплив мірамістину на протимікробну активність антибіотиків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – Випуск 7. - С.123.
 • Організація самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі екстремальної і військової медицини / Мисула І.Р., Герасимів І.М.., Лотоцький В.В., Балабан Ю.С., Ярошенко М.Б. // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - с.77.
 • Самостійна позааудиторна робота студентів при викладанні військових і військово-медичних дисциплін /Мисула І.Р., Герасимів І.М.., Ярошенко М.Б., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні . Матеріали доповідей науково – методичної конференції.-Дніпропетровськ.-10-12 жовтня 2001. – Київ - Дніпропетровськ. - с.595-597.
 • Герасимів І.М. Вплив антисептика мірамістину на мікробіоценоз шкіри // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - Випуск 6. - с.80.
 • Про дидакто-психологічні аспекти викладання екстремальної медицини / Мисула І.Р., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б. та інші // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - с.109.-113.
 • Інтеграційний принцип як методична основа навчального процесу на кафедрі екстремальної та військової медицини / Мисула І.Р., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М. та інші // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України. -К. -Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - с.461-462.
 • Методичні особливості реалізації принципу інтеграції навчального процесу на кафедрі екстремальної і військової медицини / Мисула І.Р., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Ярошенко М.Б., Ємельяненко Ю.П., Лотоцький В.В. // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі .- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - с.75-77.
 • Герасимів І.М. Мікрококи і коринебактерії як представники мікробіоценозу шкіри нижніх кінцівок. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Випуск 4., -Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - с.51-54.
 • Герасимів І.М. Деякі аспекти антагоністичної активності представників мікробної флори шкіри людини. // Збірник V з’їзду інфекціоністів України. Тернопіль: Медична академія. - 1998. - с.376.
 • Климнюк С.І., Покришко О.В., Герасимів І.М. Особливості антибіотикочутливості представників мікробіоценозу шкіри людини. // Матеріали ХІ підсумкової наукової конференції присвяченої 40 річному ювілею академії. - частина І. - Тернопіль: Медична академія. – 1997. – с.113-115.