Дисертації, захищені викладачами кафедри:


  • Шацький Віктор Васильович. “Функціональні і морфологічні порушення нирок за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція.”, 2020 р.

  • Цимбалюк Галина Юріївна "Роль ішемії - реперфузії кінцівки в патогенезі функціональних порушень нирок за умов масивної крововтрати при поєднаній травмі органів черевної порожнини " 2019 р.

  • Лотоцький Віктор Васильович “Механізми порушень печінки при вживанні водно-сольових розчинів з різним складом іонів натрію і калію”, 2011 р.

  • Сван Ольга Борисівна “Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його корекція”, 2008 р.

  • Гарасимів Ігор Михайлович "Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри", 2007 р.

  • Цицюра Роман Іванович "Обгрунтування застосування еубіотиків у лікуванні гнійних ран", 2007 р.

  • Гудима Арсен Арсенович “Патогенетичне обґрунтування шляхів підвищення адаптаційних можливостей організму до токсичного ураження печінки в експерименті”, 2004 р.

Дисертації захищені на кафедрі під керівництвом професора А.А. Гудими:

  • Шацький Віктор Васильович “Функціональні і морфологічні порушення нирок за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція.”, 2020 р.

  • Цимбалюк Галина Юріївна "Роль ішемії - реперфузії кінцівки в патогенезі функціональних порушень нирок за умов масивної крововтрати при поєднаній травмі органів черевної порожнини " 2019 р.

  • Левчук Ростислав Дмитрович "Патогенетичні особливості розвитку ентеральної дисфункції в умовах черепно-мозкової, скелетної травм та їх поєднання", 2017 р.

  • Машевський Андрій Станіславович "Вплив оваріоектомії на перебіг краніоскелетної травми та ре моделювання стегнової кістки в період пізніх проявів травматичної хвороби ", 2017 р.

  • Серватович Ангеліна Миколаївна "Морфофункціональні порушення печінки в період пізніх проявів краніоскелетної травми та ефективність корекції рослинним екстрактом ", 2017 р.

  • Люта Ольга Олександрівна "Патогенетичні особливості функціональних, метаболічних і морфологічних порушень серця в динаміці гострого ураження легень", 2017 р.

  • Михайлюк Ірина Андріївна "Порівняльний вплив скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми на морфо-функціональні порушення печінки в період ранніх проявів травматичної хвороби", 2016 р.

  • Близнюк Руслан Васильович "Патогенетичні особливості перебігу раннього періоду травматичної хвороби в умовах хронічного гепатиту", 2016 р.

  • Козак Дарія Володимирівна "Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція ", 2015 р.

  • Герасимець Анатолій Юрійович "Особливості специфічної та неспецифічної реакції організму на експериментальну травму рогівки при застосуванні кератопластики ксенорогівкою " , 2015 р.

  • Копач Олександра Євгенівна "Патогенетичне ушкодження печінки при механічній травмі різної тяжкості за умов надлишку надходження в організм йонів міді і цинку", 2015 р.

  • Мерлєв Дмитро Іванович "Роль морфо-функціональних змін нирок в патогенезі ранніх проявів краніоскелетної травми" ,2015 р.

  • Заєць Тетяна Анатоліївна "Механізми впливу КРІОКкріоконсервованих фетальних нервових клітин на функціональний стан печінки у ранній період краніо-скелетної травми", 2014 р.

  • Волотовська Наталія Володимирівна "Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості, 2013 р.

  • Федірко Галина Володимирівна "Патогенетичні особливості перебігу полі травми в умовах гіпокінетичного остеопорозу ", 2013 р.

  • Ярема Василь Володимирович "Патогенетичні особливості перебігу полі травми в особин з різною метаболізувальною здатністю печінки ," 2013 р.

  • Зятковська Олена Ярославівна "Роль попереднього психоемоційного стресу в патогенезі порушень морфо функціонального стану печінки в умовах комбінованої травми ", 2012 р.

  • Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна "Патогенетичні механізми перебігу гострого токсичного гепатиту в умовах поєднаного застосування L-орнітину та L-аргініну ", 2012 р.

  • Секела Тетяна Ярославівна "Патогенетичні особливості перебігу тяжкої травми в поєднанні з механічним пошкодженням шкіри при застосуванні ксенодермопластики", 2010 р.

  • Підгірний Володимир Васильович "Експериментальне вивчення генатотоксичного впливу комбінації проти виразкових препаратів і його корекція", 2009 р.

  • Сван Ольга Борисівна “Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його корекція”, 2008 р.