Дисертації, захищені викладачами кафедри:


    • Шацький Віктор Васильович. “Функціональні і морфологічні порушення нирок за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція.”, 2020 р. за спеціальністю 14.03.04 - Патологічна фізіологія;

    • Лотоцький Віктор Васильович “Механізми порушення інфекції при вживанні водно-сольових розчинів з різним складом іонів натрію і калію”, 2011 р. за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія;

    • Сван Ольга Борисівна “Патогенетичні особливості уражень захворювання в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його корекція”, 2008 р. за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія ;

    • Гарасимів Ігор Михайлович «Мікробіологічне обґрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри», 2007 р. за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія ;

    • Цицюра Роман Іванович " Обґрунтування застосування еубіотиків у лікуванні гнійних ран", 2007 р. за спеціальністю 14.01.03 - хірургія.