Вас вітає кафедра медицини катастроф та військової медицини!

Колектив кафедри: (зліва-направо) сидять: асист.Черватюк А.М., асист. Цимбалюк Г.Ю., проф. А. А. Гудима, ст. викл. М. Б. Ярошенко, доц. О. Б. Сван, асист. Прохоренко О.О.; стоять: викл. Ю. П. Щирба, доц. Р.І. Цицюра, доц. В.В. Шацький, ст. лаб. Г. М. Ілащук, доц. В. В. Лотоцький, асист. Денисюк Ю.А., лаб. Г. І. Мишак, доц. І. М. Гарасимів, асист. Ю.Б. Слюсаренко, (2021 рік)

Штат кафедри: 1 професор, 6 доцентів, 5 асистентів, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях";

 • "Підготовка офіцерів запасу";

 • "Догляд за хворими";

 • "Основи медичних комунікацій";

 • "Екстремальна медицина";

 • "Інтерпретація ЕКГ на догоспітальному етапі";

 • "ЕКГ ознаки невідкладних станів";

 • "Надання допомоги при ДТП";

 • "Розширені реанімаційні заходи у новонародженого";

 • "Екстрена медична допомога пацієнтам з інсультом на догоспітальному етапі";

 • "Розширені заходи реанімації та інтенсивної терапії";

 • "Екстрена допомога при травмах";

 • "Перша допомога";

 • "Медична маніпуляційна техніка";

 • "Обстеження та визначення стану пацієнта";

 • "Симуляційний тренінг: кваліфіковані реанімаційні заходи у дорослих на догоспітальному та госпітальному ".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринсва.

за спеціальностями:

 • "Медицина" (II курс, VI курс;)

 • "Стоматологія" ( II курс);

 • "Фармація. Промислова фармація" (III курс, V курс);

 • "Сестринська справа" (I курс, II курс, III курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.