Вас вітає кафедра медицини катастроф та військової медицини!

Колектив кафедри: (зліва-направо) сидять: асист.Черватюк А.М., асист. Цимбалюк Г.Ю., проф. А. А. Гудима, ст. викл. М. Б. Ярошенко, доц. О. Б. Сван, асист. Прохоренко О.О.; стоять: викл. Ю. П. Щирба, доц. Р.І. Цицюра, асист. В.В. Шацький, ст. лаб. Г. М. Ілащук, доц. В. В. Лотоцький, асист. Денисюк Ю.А., лаб. Г. І. Мишак, доц. І. М. Гарасимів, асист. Ю.Б. Слюсаренко, (2020 рік)

Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 6 асистентів, 2 старші викладачі, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Домедична допомога в екстремальних ситуаціях;

 • Екстремальна медицина ;

 • Підготовка офіцерів запасу;

 • Основи медичних комунікацій.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "медицина";

 • "стоматологія";

 • "фармація".

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • онлайн.