ГУДИМА АРСЕН АРСЕНОВИЧ


Освіта : закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1987 р. - за спеціальністю -"лікувальна справа", лікар.

Наукова діяльність: у 2001 захистив докторську дисертацію на тему “Патогенетичне обґрунтування шляхів підвищення адаптаційних можливостей організму до токсичного ураження печінки в експерименті”, за спеціальністю 14.03.04 –патологічна фізіологія.

Є автором понад 200 статей, 5 патентів.

Захистив більше 20 кандидатів наук, 3 докторів наук.