Наукові публікації страшого викладача Ярошенка М.Б.


  • Дем’яненко В.В., Гудима А.А., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В., Ярошенко М.Б., Підгірний В.В. Досвід і перспективи винахідництва на кафедрі медицини катастроф і військової медицини у світлі невідкладних завдань переходу України на іноваційну модель розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С.97-99.
  • Лотоцький В.В., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Ярошенко М.Б., Підгірний В.В. , Сокольвак В.М. Організація та використання навчально-тренувального центру підготовки офіцерів медичної служби запасу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С.101-104.
  • Деякі підходи до форми і змісту лекцій з медицини катастроф / Гудима А.А., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В., Підгірний В.В., Франчук В.В. // Медична освіта. – 2003р., №2-С. 100-102.
  • Гудима А.А., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б. Кафедра екстремальної і військової медицини Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського: Становлення, досягнення, перспективи // Військова медицина України (1.2002, Том 2). – С. 42-47.
  • Про дидакто-психологічні аспекти викладання екстремальної медицини / Мисула І.Р., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б. та інші // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - с.109.-113.
  • Організація самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі екстремальної і військової медицини / Мисула І.Р., Герасимів І.М.., Лотоцький В.В., Балабан Ю.С., Ярошенко М.Б. // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - с.77.
  • Методичні особливості реалізації принципу інтеграції навчального процесу на кафедрі екстремальної і військової медицини / Мисула І.Р., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Балабан Ю.С., Ярошенко М.Б., Ємельяненко Ю.П., Лотоцький В.В. // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі .- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - с.75-77.