Наукові публікації канд. мед. наук Р.І.Цицюра


 • Деякі екологічні особливості мікрофлори шкіри нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Шпитальна хірургія.-2002.-№4.-С.18-28, (Фахове видання), Бойчак О.В., Климнюк С.І.
  • Дерматомікробіологічна характеристика синдрому стопи діабетика.
  • Шпитальна хірургія.-2004.-№1.-С.48-51, (Фахове видання), Герасимчук П.О., Климнюк С.І., Ляпіс М.О.
  • Лікування гнійних ран у хворих на цукровий діабет, Клінічна хірургія.-2004.-№11-12.-С.60, (Фахове видання), Ляпіс М.О.
  • Місцеве лікування гнійної рани за допомогою еубіотиків, Вісник Вінницького національного університету.-2004.-№8(1).-С.134-135, (Фахове видання), Ляпіс М.О., Климнюк С.І., Герасимчук П.О.
  • Мікробний пейзаж шкіри зворих на цукровий діабет, Тези доповідей Х-го з’їзду Товариства мікробіологів України.-Одеса,2004.-С.127, Климнюк С.І., Бойчак О.В., Ляпіс М.О.
  • Досвід використання А-бактерину у лікуванні гнійних ран, Вісник наукових досліджень.-2006.-№3(44).-С.148-149, (Фахове видання).
  • Мікробіологічні та клінічні аспекти застосування А-бактеринув лікуванні хворих із синдромом ступні діабетика, Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів».-2007.-С.75, Климнюк С.І., Венгер І.К., Герасимчук П.О., Покришко О.В.
  • Застосування антибіотиків у відділеннях інтенсивної терапії з позицій доказової медицини, Медична освіта.-2008.-№3.-С.29, Герасимів І.М., Мосейчук І.П., Мусієнко А.М.
  • Вплив ентеросорбції на показники оксидативного стресу при застосуванні мелфалану, XVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 2013.-С.313., Литвинчук О., Калюшик Ю., Шевчук О., Рижук П.
  • Особливості процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу за умов гострої виразки шлунку та їх корекція, Медична та клінічна хімія.-2015.-№3(64).-С.119-122. (Фахове видання).
  • Вплив політравми на динаміку показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканин кіркового шару нирки у тварин із хронічним гепатитом у ранній період травматичної хвороби, Шпитальна хірургія.-2015.-№3(71).-С.17-20. , (Фахове видання).
  • Порушення жовчоутворювальної функції печінки на тлі гострої виразки шлунку та їх корекція тіотриазоліном в експерименті, Шпитальна хірургія.-2015.-№4(72).-С.20-22. , (Фахове видання).
  • Роль порушень жовчовидільної функції печінки в патогенезі гострої виразки шлунку та їх корекція тіотриазоліном, Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2015.-№2,3.-С.147-149. , (Фахове видання).
  • Youden’s test of the chromatographic determination of captopril in pharmaceuticals, International Journal of Green Pharmacy – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 188-191., (Scopus), Logoyda L., Kondratova Yu., Korobko D. et al., всього 7 осіб.
  • Концепція підготовки студентів-медиків за програмою офіцерів запасу, Медична освіта.-2015.-№3(67).-С.83-85. , (Фахове видання).
  • Екстрена та невідкладна медична допомога, Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 384 с., Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В.та інші, всього 63 осіб.