Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 724 с.
  • Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг.ред. Ю.Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 488 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент на корисну модель №114887 МПК (2017.1) А61К 36/00 Заявлено 26.09.2016; Засіб лікарських рослин для корекції пізнього періоду краніоскелетної тарвми. Опубл. 27.03.2017, Бюл. №6. Серватович А.М., Марчишин С.М.
  • Патент на корисну модель №81096 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). заявник і власник ДВНЗ “Терн. держ. мед. унів. ім. І.Я. Горбачевського МОЗ Укр.” – № u 2012 13431; Спосіб моделювання політравми. Заявлено 26.11.2012; опубл. 26.06.2013, Бюл. № 12 Федірко Г. В.
  • Патент на корисну модель №76875 МПК G09B23/28 (2006.01) Спосіб моделювання тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини у щурів. Заявлено 26.01.2012; Опубл. 25.01.2013, Бюл. 2 Рощін Г.Г. Крилюк В.О.
  • Патент на корисну модель № 75870 Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті UA 75870 U G09B 23/28 (2006.1) № u 2012 09476, Заявлено 03.08.2012, опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23 - 4 с. Креховська-Лепявко О. М.