Монографії, патенти

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми та позитивне рішення на винахід

1. Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті. Патент на корисну модель № 75870 Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті UA 75870 U G09B 23/28 (2006.1) № u 2012 09476, Заявлено 03.08.2012, опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23 - 4 с. Креховська-Лепявко О. М.

2. Спосіб моделювання політравми. Пат. 81096 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). заявник і власник ДВНЗ “Терн. держ. мед. унів. ім. І.Я. Горбачевського МОЗ Укр.” – № u 2012 13431; Заявлено 26.11.2012; опубл. 26.06.2013, Бюл. № 12 Федірко Г. В.:

3. Спосіб моделювання тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини у щурів. Патент на корисну модель № 76875 МПК G09B23/28 (2006.01) Заявлено 26.01.2012; Опубл. 25.01.2013, Бюл. 2 Рощін Г.Г. Крилюк В.О.

4. Засіб лікарських рослин для корекції пізнього періоду краніоскелетної тарвми. Патент на корисну модель №114887 МПК (2017.1) А61К 36/00 Заявлено 26.09.2016; Опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. Серватович А.М., Марчишин С.М.