Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Патогенетичні особливості перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надходження в організм йонів міді та цинку [Гудима А.А., Копач О.Є.] -2018 – Тернопіль. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя – 180 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 135066 Україна. Спосіб моделювання політравми з гострою крововтратою / Волотовська Н.В., Гудима А.А. Павлишин А.В. – № u 2019 00733; Бюл. №11 10.05.2019.

  • Патент 131706 Україна. Спосіб моделювання політравми у статевонезрілих тварин / Сушко Ю.І., Гудима А.А., Сван О.Б. – № u 2018 08254; Бюл. № 2 25.01.2019.

  • Патент 131707 Україна. Спосіб моделювання черепно-мозкової травми у тварин старечого віку / Гудима А.А., Сушко Ю.І., Гудима А.А. – № u2018 08255; Бюл. № 2. 25.01.2019.

  • Патент 131708 Україна. Спосіб моделювання черепно-мозкової травми у статевонезрілих тварин / Сушко Ю.І., Гудима А.А., Гудима А.А. – № u2018 08255; Бюл. № 2. 25.01.2019.

  • Патент 125609 Україна. Моделювання ішемічно-реперфузійного синдрому при закритій поєднаній травмі органів черевної порожнини на фоні масивної кровотечі у щурів/ Крилюк В. О., Кузьмінський І.В., Цимбалюк Г.Ю., Федосєєва О.В., Максименко М.А., Гаріян С.В.– № u 201800502; Бюл. № 9. 10.05.2018.

  • Патент 125611 Україна. Спосіб моделювання компартмент синдрому кінцівки при тяжкій поєднаній скелетній травмі з ішемічно-реперфузійним синдромом та закритій поєднаній травмі органів черевної порожнини та фоні масивної кровотечі у щурів/ Крилюк В. О., Кузьмінський І.В., Цимбалюк Г.Ю., Федосєєва О.В., Максименко М.А., Гаріян С.В. – № u 201800504 ; Бюл. № 9. 10.05.2018.

  • Патент 125610 Україна. Спосіб проведення інфузійної терапії при гіповолемічному шоці та закритій травмі органів черевної порожнини у щурів/ Крилюк В. О., Кузьмінський І.В., Цимбалюк Г.Ю., Федосєєва О.В., Максименко М.А., Гаріян С.В.. – № u 201800503; Бюл. № 9. 18.01.2018.

  • Патент 114887 Україна. Засіб лікарських рослин для корекції пізнього періоду краніоскелетної тарвми / Гудима А.А., Серватович А.М., Марчишин С.М.-Бюл. №6. 27.03.2017.

  • Патент 81096 Україна. Спосіб моделювання політравми / Гудима А.А., Федірко Г. В.- Бюл. № 12. 26.06.2013.

  • Патент 76875 Україна. Спосіб моделювання тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини у щурів / Гудима А.А., Рощін Г.Г. Крилюк В.О.-Бюл. 2. 25.01.2013.

  • Патент 75870 Україна. Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті UA 75870 U G09B 23/28 (2006.1) / Гудима А.А., Креховська-Лепявко О. М.-Бюл. № 23 - 4 с. 10.12.2012.

  • Патент 63997 Україна Спосіб моделювання політравми / Козак Д. В. – № u 201104110; Бюл. № 20. 25.10.2011.

  • Патент 63892 Україна. Спосіб відбору крові в експерименті у щурів / А. А. Гудима, А. В. Доброродній, М. І. Марущак, В. Б. Доброродній, В. В. Коптюх – №24 2011 03185; Бюл. № 20. 25.10.2011.