На кафедрі медицини катастроф та військової медицини в аспірантурі навчаються:

Очною (вечірньою) формою навчання:

КОШАК Денис Олександрович

ТРАЧ Нестор Іванович

Здобувачі наукового ступеня доктора філософії:

ЧЕРВАТЮК Антоніна Миколаївна

ДЕНИСЮК Юрій Андрійович

ПРОХОРЕНКО Ольга Олегівна

ПРОХОРЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

У 2010 році закінчив Тернопільський національний медичний університету ім. І.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 – 31.08.2022 рік.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: «Особливості патогенезу пізнього періоду травматичної хвороби за умов супутнього хронічного гепатиту».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гудима А.А.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Збірник матеріалів науково - практичної конференції з міжнародною участю «Симуляційне навчання в до дипломній та післядипломній підготовці лікарів» 02-04 червня 2019 р.

 • Специфіка застосування симуляційних технологій у викладанні дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» іноземним студентам. Сван О.Б., Цицюра Р.І., Шацький В.В., Прохоренко О.О. , Гарасимів І.М., Лотоцький В.В. ст. 28.

 • Збірник матеріалів науково - практичної конференції з міжнародною участю «Симуляційне навчання в до дипломній та післядипломній підготовці лікарів» 02-04 червня 2019 р.

 • Роль стимуляційного навчання у викладанні дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях». Шацький В.В., Прохоренко О.О., Сван О.Б., Цицюра Р.І., Лотоцький В.В., Гарасимів І.М., ст.. зз.

 • Всеукраїнська олімпіада з стимуляційної медицини з міжнародною участю « TernopilSimOlіmp» -2018 «Розширені реанімаційні заходи у дітей» - жовтень 2018 року.

 • V Ювілейний міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі – 2020» - “Розширені реанімаційні заходи в дорослих, післяреанімаційна підтримка (огляд критичного пацієнта)” – м. Кременець (19 -23 лютого 2020 року).

 • Науково-практична конференція :«Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів» (SimCon-2020)– «Структурований де брифінг, як елемент стимуляційного навчання « – м. Тернопіль (15 жовтня 2020 року).

 • XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвяченої Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О. Галицькі читання ІІ 29-30 жовтня 2020 року, Прохоренко О.О.

 • «Особливості поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в пізній період краніоскелетної травми на тлі хронічного гепатиту» Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.


Наукові публікації:

 • Прохоренко О.О. / Результати туберкулінодіагностики у студентів Тернопільського Державного Медичного Університету ім. І.Я. Горбачевського. XIIМіжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 31 березня – 2 квітня 2008 року. Тернопіль Укрмедкнига ст. 73.

 • Прохоренко О.О. / Значення різних методів дослідження в діагностиці легеневої дисемінації. XIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 2009 – 29 квітня 2009 року. Тернопіль Укрмедкнига ст. 94.

 • Прохоренко О.О. / Значення результатів первинного обстеження хворих для діагностики захворювання легень. XVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 13-15 квітня 2010 року. Тернопіль Укрмедкнига ст.29.

 • Прохоренко О.О. / Труднощі діагностики при деяких інтерстиціальних захворюваннях легень (ІЗЛ). Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції 17 червня 2010 року. Тернопіль Укрмедкнига -2010 ст.40.

КОШАК ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

У 2019 році закінчив Тернопільський національний медичний університету ім. І.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2022 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості розвитку дисфункції серця за умов гострої крововтрати та її корекції засобами інфузійної терапії».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гудима А.А.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.

 • XXV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.

 • XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».

 • Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.

 • XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».


Наукові публікації:

 • Кошак Д. О., Денисюк Ю. А., Черватюк А. М., Трач Н. І. / Активність процесів ліпідної пероксидації у внутрішніх органах в динаміці моделювання гострої крововтрати в об՚ємі 1 % від маси тіла. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України - УДК 616.1/.8:612.015.3:577.115:616-005.1-036.1]-092.9. -2010 року. Тернопіль.


ТРАЧ НЕСТОР ІВАНОВИЧ

У 2014 році закінчив Тернопільський національний медичний університету ім. І.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в інтернатурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2022 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості розвитку дисфункції легень за умов гострої крововтрати та її корекції засобами інфузійної терапії».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гудима А.А.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.

 • XXV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.

 • XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».

 • Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.

 • XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».


Наукові публікації:

 • Кошак Д. О., Денисюк Ю. А., Черватюк А. М., Трач Н. І. / Активність процесів ліпідної пероксидації у внутрішніх органах в динаміці моделювання гострої крововтрати в об՚ємі 1 % від маси тіла Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України - УДК 616.1/.8:612.015.3:577.115:616-005.1-036.1]-092.9. -2010 року. Тернопіль.

ЧЕРВАТЮК АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА

У 2017 році закінчив Тернопільський державний медичний університету ім. І.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в інтернатурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: «Особливості розвитку дисфункції печінки за умов гострої крововтрати та її корекції засобами інфузійної терапії».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гудима А.А.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • V Ювілейний міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі – 2020» - “Розширені реанімаційні заходи в дорослих, післяреанімаційна підтримка (огляд критичного пацієнта)” – м. Кременець (19 -23 лютого 2020 року).

 • Науково-практична конференція :«Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів» (SimCon-2020)– «Досвід відпрацювання практичних навичок методом чотирьох кроків» – м. Тернопіль (15 жовтня 2020 року).

 • Науково-практична конференція :«Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів» (SimCon-2020)– майстер-клас «Відпрацювання практичних навичок методом чотирьох кроків» – м. Тернопіль (15 жовтня 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання надання домедичної допомоги в Україні» - (на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського 3-5 жовтня 2019 року ).

 • Всеураїнська олімпіада з симуляційної медицини з «TernopilSimOlymp – 2019» - (на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського 3-5 жовтня 2019 року ).

 • Курс EPBLS (Paediatric Basic Life Support) – (м. Тернопіль 28 вересня 2019 року).

 • Вебінар «Особливості функціонування системи ЕМД в умовах спалаху COVID -19» - (17 березня 2020 року).

 • Курс EPALS (European Paediatric Advanced Life Support) – (м. Тернопіль 13-14 січня 2020 року).

 • Курс GIC (Generic Instructor Course) – (м. Тернопіль 16-17 січня 2020 року) .

Наукові публікації:

 • Черватюк А. / Деякі особливості первинного психотичного епізоду. XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. 2015; 196 с.

ДЕНИСЮК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ

У 2015 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в інтернатурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: здобувач наукового ступеня доктора філософії.

Тема дисертаційної роботи: «Особливості розвитку дисфункції нирок за умов гострої крововтрати та її корекції засобами інфузійної терапії».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гудима А.А.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • V Ювілейний міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі – 2020» - “Розширені реанімаційні заходи в дорослих, післяреанімаційна підтримка (огляд критичного пацієнта)” – м. Кременець (19 -23 лютого 2020 року)..

 • Науково-практична конференція :«Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів» (SimCon-2020)– «Простий тренінг. Традиційний формат та особливості проведення під час дистанційного навчання» – м. Тернопіль (15 жовтня 2020 року)

 • Науково-практична конференція :«Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів» (SimCon-2020)– майстер-клас «Простий тренінг на прикладі базових реанімаційних заходів у дорослих» – м. Тернопіль (15 жовтня 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання надання домедичної допомоги в Україні» - (на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського 3-5 жовтня 2019 року ).

 • Всеураїнська олімпіада з симуляційної медицини з «TernopilSimOlymp – 2019» - (на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського 3-5 жовтня 2019 року ).

 • Курс EPBLS (Paediatric Basic Life Support) – (м. Тернопіль 28 вересня 2019 року).

 • Вебінар «Особливості функціонування системи ЕМД в умовах спалаху COVID -19» - (17 березня 2020 року).

 • Курс EPALS (European Paediatric Advanced Life Support) – (м. Тернопіль 13-14 січня 2020 року).

 • Курс GIC (Generic Instructor Course) – (м. Тернопіль 16-17 січня 2020 року).

 • Курс International Trauma Life Support (ITLS) – (м. Тернопіль 7-8 жовтня 2020 року.

Наукові публікації:

 • Войтів Я. Ю., Москалюк В. І., Денисюк Ю. А., Слободян В. М. / Спосіб діагностики різних ступенів порушень функцій кишечника. «Хист» Всеукраїнський журнал молодих вчених випуск 15, 2013. Ст. 358.

 • Skoreiko P. M., Denisyuk Yu. A., Gutsulyak I. O., Yavors`ka A. V.. / Topography of the testis at the beginning of the fetal period of ontogenesis, Актуальні питання сучасної медицини, Харків 2010, ст. 111.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів

125d5210_4395_40b4_7334_08d86606f949InfusionTherapy_Certificate.pdf
certificate-ALS (1).pdf
certificate-BLS-I (1).pdf
certificate-PBLS (1).pdf
certificate-PBLS-I (1).pdf
document-pdf-2.pdf
document-pdf-5.pdf
document-pdf-8.pdf
document-pdf-10.pdf
document-pdf-11.pdf
document-pdf.pdf